Informácia o výskyte škodlivej potraviny – HAMÁNEK králik so špenátom a zemiakmi (mäsovo zeleninová výživa od dokončeného 6. mesiaca veku dieťaťa) Tlačiť E-mail
Dňa 13. 4. 2011 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2011.0484 zaslané informačné oznámenie Českej republiky: „Vysoký obsah dusičnanov vo výžive pre dojčatá (králik so špenátom) z Českej republiky". Jedná sa o výrobok HAMÁNEK králik so špenátom a zemiakmi (mäsovo zeleninová výživa od ukončeného 6. mesiaca veku dieťaťa), 190 g, výrobca: HAMÉ,  s.r.o., Na Dráhách č. 814, 686 04 Kunovice, Česká republika, dátum minimálnej trvanlivosti: 29.07. 2012, výrobná dávka: L280111.

V predmetnom výrobku bola nameraná hodnota obsahu dusičnanov 280 mg/kg, čo je v rozpore s požiadavkami Nariadenia Komisie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (max. limit je 200 mg/kg).

Uvedený výrobok bol dovezený do Slovenskej republiky do centrálnych skladov Tesco Beckov, Tesco Prešov, Kaufland Ilava, MGM Hypernova Zvolen, HAMÉ SLOVAKIA s.r.o. Stupava a W and P s.r.o. Zohor v celkovom počte 630 ks.

Ako vyplýva z oznámenia RASFF č. 2011.0484 výrobok bol stiahnutý z trhu. Uvedené overujú miestne príslušné orgány verejného zdravotníctva.

Keďže sa uvedený výrobok ešte môže nachádzať v obchodnej sieti na území Slovenskej republiky, odporúčame spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali a prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

 

MUDr. Gabriel Šimko, MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky