Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2010

Programy a projekty úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike odpočet plnenia k 31.12.2010 (pdf)