Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
ÚVZ SR: Na Slovensku sa vyskytujú zatiaľ iba lokálne epidémie chrípky PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Streda, 29 Január 2020 15:40

Na Slovensku aktuálne zaznamenávame lokálne epidémie chrípky v Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji. Predpokladá sa, že chorobnosť na chrípku a jej podobné ochorenia bude ešte narastať. Nárast chorobnosti v tomto období je očakávaným javom. Aktivita chrípky a jej podobných ochorení počas chrípkovej sezóny zväčša narastá počas prvých mesiacov v roku.

„K prepuknutiu celoštátnej chrípkovej epidémie na Slovensku zatiaľ nedošlo, no jej vznik nemožno vylúčiť vzhľadom na narastajúci počet ochorení na chrípku a jej podobných ochorení. Vývoj situácie bude závisieť od krivky chorobnosti v nasledujúcich týždňoch," povedal hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Posledná úprava Streda, 29 Január 2020 15:48
Čítať celý článok...
 
Letáky: Cestovné odporúčania a odporúčania pre zdravotníckych pracovníkov v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCOV PDF Tlačiť E-mail
Napísal Peter Cvik   
Štvrtok, 13 Február 2020 16:03

UVZ_NCoV_zdrav-odp_small UVZ_NCoV_cestov-odp_small

Posledná úprava Piatok, 14 Február 2020 09:34
 
ZMENA TERMÍNU: Vyšetrenie vzoriek vody sa presúva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Štvrtok, 12 Marec 2020 09:26

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že bezplatné orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dňa 22. marca, sa presúva na iný termín. Náhradný termín ÚVZ SR zverejní po ohlásení zlepšenia epidemiologickej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu.


Zmena termínu
súvisí s nepriaznivým vývojom epidemiologickej vo výskyte ochorení COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) a s vydaním verejnej vyhlášky s číslom OLP/2405/84443, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 10.03.2020 do 23.03.2020.

Čítať celý článok...
 
21.04.2020 mezinárodní seminář "Obaly pro potraviny a kosmetiku" - pozvánka PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 10 Marec 2020 09:31

obaly_pro_kosmetiku21.04.2020 mezinárodní seminář "Obaly pro potraviny a kosmetiku" - pozvánka (pdf)

 
Informácia o novele zákona č. 355/2007 Z. z. v čase krízovej situácie PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Utorok, 26 Máj 2020 20:00

Dňa 21. mája 2020 nadobudla účinnosť druhá novela zákona č. 355/2007 Z. z. v častiach týkajúcich sa ochrany zdravia pri práci v čase krízovej epidemiologickej situácie (zákon č. 125/2020 Z. z.)


Úpravy ustanovené zákonom č. 125/2020 Z. z. nadväzujú na

úpravy ustanovené zákonom č. 69/2020 Z. z. v čase krízovej situácie.

Pre zachovanie prehľadnosti uvádzame spolu.


Najvýznamnejšie zmeny v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v čase krízovej situácie súvisiacej so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa týkajú najmä týchto oblastí:


sipke Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci; napr. nie je povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika pri práci v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, nemusí plniť oznamovacie povinnosti vo vzťahu k orgánom verejného zdravotníctva, nie je povinný zabezpečiť posudzovanie zdravotnej spôsobilosti  na prácu.

Netýka sa to povinnosti uvedenej v § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.:

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia  expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým alebo iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však na úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.

Zamestnávateľ môže v čase krízovej situácie na základe dohody s poskytovateľom pracovnej zdravotnej služby alebo s poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti zabezpečiť dohľad nad pracovnými podmienkami alebo posúdenie zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu výkonom lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci z dôvodu zdravotného rizika pri práci.

Zamestnávateľ je povinný aj v čase krízovej situácie poskytnúť príslušnému orgánu verejného zdravotníctva súčinnosť pri prešetrovaní pracovných podmienok a spôsobu práce posudzovanej osoby pri podozrení na chorobu z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

Všetky subjekty zároveň postupujú v súlade so všeobecnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

Zamestnávateľ je povinný bezodkladne po skončení krízovej situácie plniť všetky povinnosti pri ochrane zdravia pri práci vyplývajúce z § 30 zákona č. 355/2007 Z. z.

Posledná úprava Streda, 27 Máj 2020 16:05
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 6 z 198