Ľudský biomonitoring


Zahájenie európskej iniciatívy na podporu výskumu v oblasti ľudského biomonitoringu počas slovenského predsedníctva PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 16 December 2016 14:05

Dňa 8. 12. 2016 sa pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ konalo v Bruseli podujatie na zahájenie európskej iniciatívy v oblasti ľudského biomonitoringu. Podujatie organizoval ÚVZ SR v spolupráci s MZ SR a Európskou komisiou.

Zúčastnilo sa ho viac ako 300 účastníkov z 26 krajín EÚ. Podujatie otvoril štátny tajomník MZ SR p. Stanislav Špánik. Následne vystúpili komisár pre vedu, výskum a inovácie Carlos Moedas, komisár pre zdravie a bezpečnosť potravín Vytenis Andriukaitis, komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo Karmenu Vella, zástupca komisára pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP Antti Peltomäki a zástupkyňa z EK - JRC Charlina Vladimirova Vitcheva.

Predmetom stretnutia bol otvorený dialóg o očakávaniach tejto iniciatívy na celoeurópskej, ako aj národnej úrovni.

Posledná úprava Piatok, 16 December 2016 14:23
Čítať celý článok...
 
ČO JE ĽUDSKÝ BIOMONITORING? PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Pondelok, 19 Máj 2014 08:43

obr1Ľudia sú každý deň vystavení mnohým prírodným a umelým (človekom vytvoreným) chemickým látkam. Biomonitoring (HBM) je hodnotenie do akej miery sú ľudia vystavení týmto chemickým látkam pochádzajúcich zo životného prostredia. Vystavenie voči takýmto chemickým látkam neznamená nevyhnutne poškodenie organizmu, ale je dôležité vedieť ako sú ľudia voči takýmto látkam vystavení a do akej miery.


obr2Hodnotenie spočíva v odbere vzoriek od dobrovoľníkov – moču, krvi, vlasov, slín, nechtov alebo iných ľudských tkanív, v ktorých sa zmerajú ukazovatele absorpcie a vplyvu chemických látok, tzv. biomarkery. Ľudský biomonitoring môže v súvislosti s danou chemickou látkou poukázať na územné trendy expozície, pomôcť odhaliť faktory životného štýlu, ktoré prispievajú k jej výskytu a určiť rizikové skupiny. Po integrácii s inými údajmi sa údaje z biomarkerov môžu použiť na vytvorenie intervenčných stratégií alebo nástrojov včasného varovania, ktorých cieľom je znížiť vystavenie látkam znečisťujúcim životné prostredie.

Posledná úprava Piatok, 16 December 2016 14:23
Čítať celý článok...