Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 8. kalendárny týždeň 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 26 Február 2016 13:56

chripkaV 8. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 62 840 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 2 128,9/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 8,9 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí, dosiahla hodnotu 5 831,7/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 459 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (745). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (424) a otitídy (290). 

Ochorenia hlásilo 64 % lekárov pre deti a dorast a 49 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 8. kalendárnom týždni hlásených 8 393 ochorení (chorobnosť 284,3/100 000), čo predstavuje 13,3 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o pokles chorobnosti o 15,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Trenčianskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine 6 až 14 ročných (810,1/100 000).

Z dôvodu početných lokálnych epidémií bol v 8. kalendárnom týždni prerušený výchovno-vzdelávací proces spolu v 42 výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Z toho bolo zatvorených 21 materských škôl a to:

- šesť v Žilinskom kraji,

- päť v Trnavskom kraji,

- štyri v Banskobystrickom kraji,

- tri v Trenčianskom kraji,  

- tri v Košickom kraji.  

Z 20 zatvorených základných škôl bolo:

- sedem v Žilinskom kraji,  

- sedem v Banskobystrickom kraji,  

- päť v Trenčianskom kraji,   

- jedna v Košickom kraji.

Vyučovanie bolo prerušené aj v jednej strednej odbornej škole v Banskobystrickom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 8. kalendárnom týždni vyšetrených spolu 114 nasopharyngeálnych výterov a 39 dvojíc sér. Z celkového počtu vyšetrených vzoriek bolo pozitívnych 50 vzoriek, z toho:

-       v 20 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v 10 prípadoch vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus,

-       v 12 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008-like virus,

-       v troch prípadoch na vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v dvoch prípadoch na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v dvoch prípadoch na adenovírus,

-       v jednom prípade na vírus parachrípky.
 

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 1 072 vzoriek biologického materiálu   (602 nasopharyngeálnych výterov a 470 dvojíc sér), z toho bolo 127 vzoriek pozitívnych, z toho:

-       v 37 prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,

-       v 36 prípadoch vírus chrípky A(H1)pdm09,

-       v 23 prípadoch vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,

-       v 11 prípadoch vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-       v ôsmich prípadoch adenovírus,

-       v troch prípadoch vírus chrípky typu B bez bližšej špecifikácie,

-       v troch prípadoch respiračno-syncyciálny vírus,  

-       v troch prípadoch vírus parachrípky,

-       v dvoch prípadoch vírus chrípky A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like virus

-       v jednom prípade Mycoplasma pneumoniae (graf 3).

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1:    Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 8. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/

Pages/influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

 

V 8. kalendárnom týždni 2016 bolo v Slovenskej republike hlásených spolu päť prípadov SARI z toho jedno úmrtie. Tri prípady SARI boli hlásené z Prešovského kraja a dva prípady z Trenčianskeho kraja vrátane jedného úmrtia.  

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz nahlásených spolu 25 prípadov SARI vrátane troch úmrtí.

 

 

Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 26 Február 2016 14:46