Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 05 Február 2016 14:43

chripkaV 5. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 58 674 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 947,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 5404,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 365 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (781). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (314) a otitídy (270). 

Ochorenia hlásilo 64 % lekárov pre deti a dorast a 51 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 5. kalendárnom týždni hlásených 6 207 ochorení (chorobnosť 206,0/100 000), čo predstavuje 10,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o vzostup chorobnosti o 25,7 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 15 až 19 ročných (581,4/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 5. kalendárnom týždni prerušený v 23 materských školách (dve v Trnavskom kraji, osem v Nitrianskom kraji, päť v Prešovskom kraji a osem v Košickom kraji), v 15 základných školách (tri v Trnavskom kraji, tri v Nitrianskom kraji, jedna v Žilinskom kraji, štyri v Prešovskom kraji a štyri v Košickom kraji) a v jednej strednej škole v Trnavskom kraji.

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 5. kalendárnom týždni vyšetrených 46 nasopharyngeálnych výterov a 19 dvojíc sér. V šiestich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus, v dvoch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A(H1)pdm09, v dvoch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus a v troch prípadoch sa potvrdil vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách  úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 756 vzoriek biologického materiálu (372 nasopharyngeálnych výterov a 384 dvojíc sér), z toho bolo 35 vzoriek pozitívnych:

 

-   14 vzoriek na vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus,

-   dve vzorky na vírus chrípky A(H1)pdm09,

-   päť vzoriek na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-   dve vzorky na vírus chrípky B/Brisbane/60/2008 – like virus,

-   šesť vzoriek na adenovírus,

-   tri vzorky na respiračno-syncyciálny vírus,  

-   dve vzorky na vírus parachrípky a

-   jedna vzorka na M. pneumoniae (graf 3).

 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.

 

 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 5. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .  
 

Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

V 5. kalendárnom týždni 2016 bol hlásený jeden prípad SARI u 59-ročnej ženy z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz nahlásených spolu šesť prípadov SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

 v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Piatok, 05 Február 2016 14:56