Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 4. kalendárny týždeň 2016 PDF Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   
Piatok, 29 Január 2016 13:47

chripkaV 4. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 50 389 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 698,1/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 7,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 735,2/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 042 osôb, čo predstavuje 2,1 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (573). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (237) a pneumónie (232). 

Ochorenia hlásilo 63 % lekárov pre deti a dorast a 50 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Ako chrípka a chrípke podobné ochorenia (CHPO) bolo v 4. kalendárnom týždni hlásených 4 863 ochorení (chorobnosť 163,9/100 000), čo predstavuje 9,6 % z celkového počtu hlásených ARO. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom išlo o vzostup chorobnosti o 11,4 %. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Prešovskom kraji, najnižšia v Košickom  kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na CHPO bola vo vekovej skupine u 15 až 19 ročných (487,3/100 000).

Výchovno-vzdelávací proces bol v 4. kalendárnom týždni prerušený v 33 materských školách (jedna v Banskobystrickom kraji, dve v Nitrianskom kraji, tri v Žilinskom kraji, štyri v Trnavskom kraji, desať v Košickom kraji a 13 v Prešovskom kraji)  a v štyroch základných školách v Prešovskom kraji.  

Vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva bolo v 4. kalendárnom týždni vyšetrených 37 nasopharyngeálnych výterov a 28 dvojíc sér. V piatich prípadoch sa potvrdil vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09-like virus, v dvoch prípadoch sa potvrdil respiračno-syncyciálny vírus, v jednom prípade vírus parachrípky a v jednom prípade M. pneumonie.

Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva celkovo vyšetrených 691 vzoriek biologického materiálu (326 nasopharyngeálnych výterov a 365 dvojíc sér), z toho bolo 22 vzoriek pozitívnych:

-          osem vzoriek na vírus chrípky A/California/7/2009(H1N1)pdm09 -like virus

-          dve vzorky na vírus chrípky typu A bez bližšej špecifikácie,

-          šesť vzoriek na adenovírus,

-          tri vzorky na respiračno-syncyciálny vírus  

-          dve vzorky na vírus parachrípky a

-          jedna vzorka na M. pneumonie (graf 3).
 

Počty vyšetrených vzoriek biologického materiálu podľa jednotlivých laboratórií uvádzame v tabuľke 1.
 

Tabuľka 1: Hlásenie výsledkov laboratórnych vyšetrení akútnych respiračných ochorení vo virologických laboratóriách úradov verejného zdravotníctva v 4. kalendárnom týždni 2016

tab
 

Najnovšie informácie o výskyte ARO a CHPO v Európe a vo svete sú dostupné na webových stránkach:

-     www.flunewseurope.org,

-     http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/seasonal_influenza/epidemiological_data/Pages/
influenza_activity_EU_EEA_activity_maps.aspx
,

-     http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/latest_update_GIP_surveillance/en/ .


Situácia vo výskyte ťažkých akútnych respiračných ochorení (SARI) vyžadujúcich si hospitalizáciu v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016
 

V 4. kalendárnom týždni 2016 bol hlásený jeden prípad SARI u 79-ročnej ženy z Prešovského kraja. Od začiatku chrípkovej sezóny 2015/2016 bolo doteraz nahlásených spolu päť prípadov SARI.


Graf 1: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a chrípku a chrípke podobné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkových sezónach 2014/2015 a 2015/2016

graf1


Graf 2: Vekovo špecifická chorobnosť na akútne respiračné ochorenia

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf2


Graf 3: Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia a identifikované etiologické agensy 

v Slovenskej republike v chrípkovej sezóne 2015/2016

graf3


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH

hlavný hygienik Slovenskej republiky

Posledná úprava Pondelok, 01 Február 2016 15:51