Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac marec 2017 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 9 1 2 3 4 5
week 10 6 7 8 9 10 11 12
week 11 13 14 15 16 17 18 19
week 12 20 21 22 23 24 25 26
week 13 27 28 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2017

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták - Diabetes mellitus alebo cukrovka

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Spoločná aktivita krajín EÚ v riešení problematiky priemyselne kontaminovaných území z hľadiska ich zdravotného aspektu Tlačiť E-mail
Piatok, 18 Marec 2016 12:49
costÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky sa  ako partner a riešiteľ za Slovenskú republiku zapojil do spoločnej aktivity krajín EÚ venovanej problematike kontaminovaných území a ich vplyvu na zdravie. Do projektu sa zapojilo 27 krajín (21 členských štátov EÚ + Macedónsko, Island, Izrael, Srbsko, Švajčiarsko a Turecko).


Prečo sme sa rozhodli zapojiť do tejto aktivity:


Ako vyplynulo z prieskumov realizovaných Európskou agentúrou pre životné prostredie (EEA) prostredníctvom dotazníkov v členských krajinách EEA, zistilo sa, že v týchto krajinách existuje cca 3 mil. pravdepodobných zdrojov znečisťovania. Počet identifikovaných pravdepodobných environmentálnych záťaží, resp. pravdepodobných kontaminovaných lokalít je okolo 1,8 mil. a počet environmentálnych záťaží, na ktorých kontaminácia bola potvrdená prieskumnými prácami je odhadovaný na 250 000.

Čítať celý článok...
 
Požiadavky na ambulantny predaj potravin Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22 Máj 2014 12:32

Ambulantný predaj potravín možno vykonávať len v súlade s požiadavkami uvedenými v prílohe II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (najmä kapitola III, IX) (ďalej len „nariadenie (ES) č. 852/2004“), ako aj v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z. z.“) a v Potravinovom kódexe Slovenskej republiky.

Hlavné požiadavky na ambulantný predaj potravín sú uvedené v právnych predpisoch:

- v prílohe II kapitoly III nariadenia (ES) č. 852/2004, jedná sa najmä o nasledovné hygienické požiadavky:

a)   zabezpečenie vhodným zariadením pre dodržiavanie osobnej hygieny, a to najmä zariadením na hygienické umývanie a osušenie rúk,

b)   zabezpečenie teplou a/alebo studenou pitnou vodou,

c)   zabezpečenie vyhovujúceho spôsobu hygienického skladovania a likvidácie odpadu (tekutého alebo pevného),

d)   vybavenie vyhovujúcim zariadením na dodržiavanie a monitorovanie vhodných teplotných podmienok potravín,

e)   umiestnenie potravín v priestore prevádzky tak, aby sa zabránilo riziku ich kontaminácie.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody 2016 Tlačiť E-mail
Utorok, 15 Marec 2016 08:11

sdv2016
 

Témou tohtoročného Svetového dňa vody je ,,Voda a pracovné príležitosti“. Akciu koordinujú OSN a Medzinárodná organizácia pre prácu. OSN ako entita propaguje právo na prácu, povzbudzuje k poctivým pracovným príležitostiam, zlepšuje sociálnu ochranu zamestnancov, posilňuje dialóg o práci a s prácou súvisiacimi záležitosťami. Voda je stredobodom ľudského žitia. Stabilné prostredie, ekonomika a slušná práca môžu poskytnúť lepší hospodársky výsledok, ktorý vo všeobecnosti určuje sociálny a ekonomický pokrok krajiny. Téma zdôrazňuje ako majú voda a práca moc zmeniť životy ľudí.

Čítať celý článok...
 
U pacientky z Prešova potvrdili vírus Zika Tlačiť E-mail
Streda, 02 Marec 2016 11:48

U pacientky z Prešova potvrdili vírus Zika (pdf)

 
Informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s vírusom Zika - 26.2.2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 26 Február 2016 12:30

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém rýchleho varovania (EWRS) Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Hrozba infekcie vírusu je možná pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný cez komáre Aedes aegypti (aktuálny zoznam tu: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx). Cestovať do týchto krajín sa neodporúča tehotným ženám, resp. ženám, ktoré plánujú tehotenstvo. Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený.

Čítať celý článok...
 
Spoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA Tlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 09:28

janpaSpoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite  (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA (pdf)

Čítať celý článok...
 
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika Tlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 08:23

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém varovania Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Slovenskej republike aktuálne nehrozí riziko rozšírenia vírusu. Hrozba infekcie vírusu je možná iba pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný cez komáre Aedes aegypti (aktuálny zoznam tu: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx). Cestovať do týchto krajín sa neodporúča najmä tehotným ženám. Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený, preto nie je dôvod na paniku. Informácie k preventívnym opatreniam má ÚVZ SR zverejnené na webovej stránke www.uvzsr.sk.

Čítať celý článok...
 
Informácie k vírusu Zika Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Január 2016 12:44

Informácie k vírusu Zika
 

Zika vírus bol prvýkrát identifikovaný v roku 1947 u opíc v Ugande. Následne v roku 1952 bol vírus identifikovaný aj u ľudí v Ugande a v Tanzánii. Zika vírus patrí do skupiny flavivírusov a na človeka je prenášaný komármi. Vyskytuje sa v Afrike, na americkom kontinente, v Ázii a v oblasti Tichého oceánu.Ako sa ochorenie spôsobené Zika vírusom prejavuje?

Inkubačný čas je 3 – 12 dní. Príznaky infekcie sú obvykle mierne a trvajú 2 – 7 dní. Ochorenie sprevádza:

-          zvýšená teplota (<38,5°C),

-          bolesti kĺbov, možné sú aj opuchy najmä menších kĺbov na rukách a nohách,

-          makulo-papulárne vyrážky šíriace sa z tváre na telo,

-          zápal spojoviek,

-          všeobecné chrípke podobné príznaky (bolesť hlavy, svalov, únava a podobne).

Nie každý nakazený má príznaky ochorenia. Infekcia u 80 % nakazených prebieha nepoznane, t. j. bez príznakov.

Čítať celý článok...
 
Informácie pre osoby cestujúce do oblastí s lokálnym výskytom vírusu Zika – Amerika, Afrika a Južný Pacifik Tlačiť E-mail
Piatok, 22 Január 2016 11:53

Aktualizácia: 28. január 2016

  • Osoby cestujúce do krajín s lokálnym výskytom vírusu Zika, by mali byť informované o aktuálnom výskyte. Zoznam oblastí postihnutých počas posledných deviatich mesiacov je k dispozícii na webovej lokalite (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx).  

  • Osoby cestujúce do týchto krajín by mali dodržiavať osobné preventívne opatrenia zabezpečujúce ochranu pred uštipnutím komárom vo vnútorných i vonkajších priestoroch, najmä od východu do západu slnka, kedy sú komáre najaktívnejšie. Keďže proti vírusu neexistuje efektívna liečba ani vakcína, je dôležité dbať na prevenciu:

Posledná úprava Štvrtok, 28 Január 2016 16:19
Čítať celý článok...
 
Výživové doplnky Tlačiť E-mail

Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú liekmi, neslúžia na liečbu a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé a zároveň preto zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné. Pokiaľ obsahujú tzv. nové zložky, tieto musia byť v súlade s nariadením (EC) 258/97.
 

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. To znamená, že uvedený výživový doplnok musí spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady,  ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, legislatíva týkajúca sa najmä prídavných látok do potravín, extrakčných rozpúšťadiel, aróm, enzýmov, kontaminantov, rezíduí pesticídov, obalových materiálov, všeobecného označovania a osobitne označovania alergénov, všeobecnej hygieny, mikrobiologických kritérií a osobitných prísad do potravín a iné právne predpisy na tomto úseku) aj požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007- OL, ktorým sa vydáva siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení (ďalej len „výnos č. 16826/2007 – OL“) a nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov v platnom znení. V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedeného výživového doplnku ste povinní dodržiavať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach v označení potravín v platnom znení. Zároveň Vás upozorňujeme na rešpektovanie § 17 ods. 2 výnosu č. 16826/2007 – OL, v ktorom je uvedené: „Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.“ 
 

Dňa 1. januára 2016 nadobúda účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 355/2007 Z.z.), podľa ktorej sa nahrádza doterajšia posudzovacia činnosť výživových doplnkov, ktorá je momentálne podmienená rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. oznamovacou povinnosťou žiadateľa bez vydania rozhodnutia ÚVZ SR. Do zákona č. 355/2007 Z. z. sa tiež doplnila povinnosť fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby predkladať ÚVZ SR oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín na umiestnenie na trh najneskôr v deň jeho umiestnenia na trh, ako aj skutková podstata správneho deliktu za nerešpektovanie tejto povinnosti.

To znamená, že od 1. januára 2016 má podľa § 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. každý prevádzkovateľ zodpovedný za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t.j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovaciu povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR doručením Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. vo formáte *. pdf. (nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v Adobe Acrobat Reader a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu. NIE odoslať v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár.
 
V jednej e-mailovej správe posielajte LEN jedno Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku. Predmet e-mailovej správy prosíme uviesť: VD_nazov vyrobku.


Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2016
Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku si môžete stiahnuť tu: Registračný formulár PDF_icon
Formulár Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu. 

Usmernenie k vyplneniu Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku

 

Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku vo výške 50,00 €.
 

Po spracovaní Vami zaslaného oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku Vám bude zaslané mailom potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku (§ 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z.) a zároveň Vám bude zaslaný platobný predpis (PP) na ktorom je uvedené spisové číslo.


zaPlatenie  správneho  poplatku


Platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku, ktorý Vám bude doručený ako spätná informácia e-mailom, je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného na platobnom predpise, platobné údaje NIE je možné použiť na opakovaný úkon.

 

Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

-     na KIOSKu použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (KIOSK na bezhotovostnú úhradu je umiestnený aj na prízemí budovy ÚVZ SR, oproti podateľni),

-     prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do Poznámky.

-     zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

-     zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).


Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.

Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť. 


Register zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných intervaloch, vždy k piatemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov – rok 2016*
*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku

Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - aktualizácia k 06. 03. 2017 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku
Na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. je možné zasielať iba oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku vo formáte PDF_icon (pdf), vyplnenom iba v aplikácii Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžte stiahnuť na tejto stránke.

V prípade informácií k výživovým doplnkom otázky zasielať na e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 
Ako sa chrániť počas mrazov Tlačiť E-mail

Pripravte sa na zimumraz

  • ideaPripravte svoju domácnosť na zimné obdobie. Skontrolujte systém vykurovania a v prípade potreby zabezpečte jeho funkčnosť.

  • Pripravte si náhradné zdroje tepla pre prípad poruchy systému vykurovania či prerušenia dodávky tepla.

  • Zabezpečte si teplé prikrývky.

  • Ak ste v akejkoľvek rizikovej skupine, zaočkujte sa proti chrípke v dostatočnom predstihu.

  • Všímajte si svoje okolie a zvážte, kto z Vašej rodiny, susedov či priateľov by mohol byť ohrozený vplyvom mrazivého počasia a pomôžte mu chrániť sa v zimnom období.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 9 z 33