Kto je prítomný

Máme online 169 hostí 

Štatistika

Členovia : 4
Článkov : 2374
Počet zobrazení obsahu : 10663874

Leták – Zdravie vo vašich rukách

Reklamný prúžok

Leták - Zdravý tanier

Reklamný prúžok

Leták - Salmonelóza a exotické zvieratá

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - deti

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť

Reklamný prúžok

SAR PES TE ARAKHEL LE KLIEŠŤOSTAR

Reklamný prúžok

Leták - Od srdca k srdcu

Reklamný prúžok

SAR TE NA CHUDEL E CHRIPKA

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - september

Reklamný prúžok

Leták - Soľ nie je nad zlato

Reklamný prúžok

Pexeso : zdravé a nezdravé potraviny

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Voda na kúpanie

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac august 2019 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 31 1 2 3 4
week 32 5 6 7 8 9 10 11
week 33 12 13 14 15 16 17 18
week 34 19 20 21 22 23 24 25
week 35 26 27 28 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2019

Reklamný prúžok

Leták - Preplávajme bezpečne letom

Reklamný prúžok

Leták - Kúpte sa pri bazéne zdravšie

Reklamný prúžok

Akrylamid v potravinách

Reklamný prúžok

Výživovo-pohybové koleso

Reklamný prúžok

Osýpky sú vážne ochorenie

Reklamný prúžok

Leták - Syfilis

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka seniori

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka zdravotníci

Reklamný prúžok

Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
INFORMÁCIA O MIMORIADNYCH CIELENÝCH KONTROLÁCH V ZARIADENIACH SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA ZAMERANÝCH NA PRÍTOMNOSŤ „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 28 November 2013 10:55

INFORMÁCIA O MIMORIADNYCH CIELENÝCH KONTROLÁCH V ZARIADENIACH SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA ZAMERANÝCH NA PRÍTOMNOSŤ „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“ (pdf)

 
Svetový deň AIDS 2013 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 28 November 2013 11:00

AIDSDňa 1. 12. 2013 si v Slovenskej republike (SR) aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je "Getting to zero: zero new HIV infections. Zero discrimination. Zero AIDS related deaths", čiže snaha o znižovanie výskytu HIV a AIDS (vrátane úmrtí) až na nulové hodnoty spolu s elimináciou diskriminácie ľudí žijúcich s HIV/AIDS. Tento rok sa aktivity orientujú predovšetkým na adolescentov. HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2012 na svete približne 35,3 miliónov ľudí s HIV, pričom v tomto roku sa infikovalo HIV približne 2,3 milióna ľudí a približne 1,6 milióna ľudí zomrelo na choroby spojené s AIDS. V Európe bolo v roku 2011 hlásených 28 038 prípadov infekcie HIV, čo predstavovalo incidenciu 8,7 na 100 000 obyvateľov (najviac v Estónsku, v Lotyšsku a Belgicku). V roku 2011 bolo zaznamenaných 4 424 prípadov AIDS, čo predstavovalo incidenciu 0,9 na 100 000 obyvateľov (najviac v Lotyšsku a Portugalsku). Alarmujúca situácia je na Ukrajine, kde bolo v roku 2011 zaznamenaných 66 479 nových prípadov HIV. Odhaduje sa, že kumulatívne bolo v Európe hlásených na konci roka 2011 v Európe 420 000 prípadov infekcie HIV.

Čítať celý článok...
 
INFORMÁCIA O MIMORIADNYCH CIELENÝCH KONTROLÁCH V ZARIADENIACH SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA ZAMERANÝCH NA PRÍTOMNOSŤ „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“ Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 November 2013 15:04

INFORMÁCIA O MIMORIADNYCH CIELENÝCH KONTROLÁCH V ZARIADENIACH SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA ZAMERANÝCH NA PRÍTOMNOSŤ „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“ (pdf)

 
Doplnenie k Stanovisku ÚVZ SR zo dňa 15. 11. 2013 k spracúvaniu mäsa z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 November 2013 14:53

V súvislosti s dovozom mäsa z Brazílie kontaminovaného antiobiotikom doxycylín s dôrazom vyslovujeme nesúhlas s vyjadreniami, že Úrad verejného zdravotníctva SR  a regionálne úrady verejného zdravotníctva nie sú schopné dostatočne kontrolovať zariadenia spoločného stravovania, ako sú predškolské, školské, nemocničné prevádzky a reštaurácie v SR.
 

Problematika tohto prípadu kontaminácie mäsa, ako aj pravidelne sa vyskytujúcich ďalších prípadov za posledných 10 rokov napr. opakujúce sa problémy s poľským mäsom (kontaminácia hormonálnymi látkami, ATB), s mäsom z Chile (kontaminácia dioxínmi) a mnohé ďalšie zodpovedajú podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov, ako aj podľa zákona o veterinárnej starostlivosti výhradne orgány veterinárnej a potravinovej správy v SR a to z toho dôvodu, že podľa uvedených zákonov len tieto sú oprávnené kontrolovať aké mäso povolia umiestniť na trh v SR (napr. do veľkoskladov, pre spracovateľov mäsa, do hypermarketov, obchodu atď. ).

Prevádzkovatelia zariadení spoločného stravovania nakupujú potraviny, ktoré sú oficiálne ponúkané na trhu  uvedenou cestou.

Čítať celý článok...
 
Stanovisko spracúvaniu mäsa z Brazílie v zariadeniach spoločného stravovania Reakcia ÚVZ SR na tvrdenia Únie hydinárov Slovenska Tlačiť E-mail
Pondelok, 18 November 2013 08:52

Úrad verejného zdravotníctva a Regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR vykonávajú štátny zdravotný dozor a úradnú kontrolu v sieti zariadení spoločného stravovania v SR v súlade s požiadavkami potravinového práva v Slovenskej republike. 

Pri kontrole dávajú okrem iného dôraz na vysledovateľnosť a zdravotnú bezpečnosť surovín a potravín, ktoré sa v týchto zariadeniach spracúvajú do hotových pokrmov. Všetky potraviny  rastlinného aj živočíšneho pôvodu, to zn. aj mäso musia byť známeho pôvodu od oficiálnych dodávateľov. Zo surovín, potravín a hotových pokrmov sa priebežne odoberajú vzorky na laboratórne vyšetrenie za účelom overenia ich zdravotnej neškodnosti. V prípade zistenia alebo podozrenia na porušovanie požiadaviek legislatívy sú okamžite prijaté opatrenia. Tým je vylúčená možnosť spracúvania surovín a potravín, ktoré by predstavovali riziko pre zdravie obyvateľov Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...
 
INFORMÁCIA O MIMORIADNYCH CIELENÝCH KONTROLÁCH V ZARIADENIACH SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA ZAMERANÝCH NA PRÍTOMNOSŤ „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“ Tlačiť E-mail
Piatok, 15 November 2013 15:08

INFORMÁCIA O MIMORIADNYCH CIELENÝCH KONTROLÁCH V ZARIADENIACH SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA ZAMERANÝCH NA PRÍTOMNOSŤ „REZÍDUÁ DOXYCYCLÍNU NAD MRL V MRAZENÝCH SOLENÝCH FILETOCH Z KURACÍCH PŔS Z BRAZÍLIE“ (pdf)

 
Užitočné informácie o plesniach Tlačiť E-mail
Štvrtok, 14 November 2013 15:28

Plesne sú mikroskopické organizmy, ktoré sú súčasťou nášho životného prostredia. Spravidla sa vyskytujú vo vode, v pôde aj v ovzduší. Bežne nie sú okom viditeľné, zbadáme ich až pri premnožení. Prejavujú sa povlakmi pripomínajúcimi zamat alebo vatu. Na postihnutých miestach sa vytvoria zliate škvrny tmavého, sivého až čierneho, prípadne zelenkastého, niekedy hnedastého sfarbenia.

Počas celého života sa u človeka prejavuje vysoká senzitivita k plesniam, ktorých expozícia vo vnútornom prostredí je väčšia než vo voľnom ovzduší. Pre čoraz väčší počet alergikov sú významné ich rozmnožovacie výtrusy – spóry, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia a sú významnými alergénmi. Plesne v byte predstavujú závažný problém na zdravie ľudí, pretože môžu byť zdrojom toxických látok. Približne 70 – 80% plesní môže byť zdrojom toxických látok (mykotoxínov).
 

1.      Aké zdravotné ťažkosti môžu spôsobiť plesne, ktoré sa vyskytujú v domácom prostredí?

Existencia plesní ako takých nepredstavuje pre človeka priame ohrozenie zdravia, ale za účinky na zdravie sú zodpovedné emisie z plesní. Plesne vyvolávajú alergické reakcie vo forme častých zápalov priedušiek, chronického kašľa, astmy, dráždenia slizníc, prípadne kožných alergií. Priamym kontaktom s plesňami dochádza k častým ochoreniam kože (ekzémy, plesne, psoriáza). Dlhodobá prítomnosť plesní časom vytvára chronickú precitlivenosť organizmu a zhoršujúcu sa alergiu. Spolupodieľajú sa tiež na skutočnosti, že 10 až 30 % detskej populácie je postihnutej alergickými ochoreniami dýchacích ciest. Reakcie organizmu ako následky expozície plesniam je možné rozdeliť do 5 kategórií:

Čítať celý článok...
 
Informácia o označovaní zloženia zubných pást Tlačiť E-mail
Piatok, 08 November 2013 14:49

V médiách, na  internete, ale i medzi verejnosťou sa šíri nepravdivá informácia o označovaní zloženia zubných pást. Podľa tejto informácie farebné pásiky na spodnej strane tuby majú skrytý význam o zložení výrobku. Existujú štyri druhy: zelený pásik: prirodzený obsah, modrý pásik: prirodzený obsah s liekom, červený pásik: prirodzený + chemický obsah, čierny pásik: chemická reakcia


Čo hovorí legislatíva:

Bežná zubná pasta na hygienu ústnej dutiny patrí medzi kozmetické výrobky.

Pre kozmetické výrobky platí nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch (ďalej len „nariadenie 1223/2009“). V čl. 19 Označovanie  sú uvedené podmienky označovania kozmetických výrobkov. Z nariadenia 1223/2009 vyplýva, že zoznamu zložiek musí predchádzať text „ingredients“. Zložky sa uvádzajú v INCI názvoch (Medzinárodná nomenklatúra kozmetických zložiek).  Zoznam zložiek sa uvádza  v zostupnom poradí podľa hmotnosti zložiek v čase ich pridania do kozmetického výrobku. Zložky, ktorých koncentrácie sú nižšie ako 1 %, sa môžu uviesť v akomkoľvek poradí po tých zložkách, ktorých koncentrácie sú vyššie ako 1 %. Vonné a aromatické zložky a ich suroviny sa označia názvami „parfum“ alebo „aroma“.  Ak z praktických dôvodov, nie je možné zoznam zložiek, podmienky použitia alebo upozornenia uviesť na obale, tieto informácie sa uvedú na vloženom alebo pripevnenom letáku, obale, štítku, kartičke alebo na priloženom letáku.

Čítať celý článok...
 
Čierny kašeľ (Pertussis) Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07 November 2013 10:54

Charakteristika ochorenia: Čierny kašeľ je akútne respiračné ochorenie. Prejavuje sa typickým záchvatovitým kašľom trvajúcim aj 6 týždňov a dlhodobou rekonvalescenciou. Ochorenie bývalo v minulosti často sprevádzané mnohými komplikáciami, ako krvácaním do viečok, zápalom pľúc, zápalmi stredného ucha, ale aj zápalom mozgu.


Pôvodcom nákazy
je baktéria  Bordetella pertussis, ktorá produkuje toxíny, z ktorých hlavnú úlohu má pertusický toxín, ktorý postihuje sliznice dýchacích ciest a jemné cievne kapiláry. Citlivá je na vplyvy vonkajšieho prostredia, na slnku prežíva jednu hodinu, pri teplote 60 °C  hynie v priebehu 15 minút. Je citlivá na bežne používané dezinfekčné prostriedky.


Prameň pôvodcu nákazy
je chorý človek alebo nosič. Chorý vylučuje pôvodcu 3 až 4 dni pred objavením sa klinických príznakov a najviac je infekčný v prvých dvoch týždňoch ochorenia.


Prenos ochorenia.
Ochorenie sa najčastejšie prenáša z človeka na človeka vdychovaním vzduchu kontaminovaného baktériami chorého človeka.

Čítať celý článok...
 
Výskyt divého poliovírusu typu 1 v Sýrii a riziko možného šírenia Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31 Október 2013 14:06

Svetová zdravotnícka organizácia hlásila v druhej polovici októbra 2013 zvýšený výskyt akútnej paralytickej poliomyelitídy v provincii Deir Al Zour vo východnej časti Sýrie hraničiacej s Irakom. Doteraz bolo hlásených 22 prípadov. Prvé prípady sa vyskytli už začiatkom októbra. V desiatich prípadoch sa potvrdil výskyt divého poliovírusu typu 1. Väčšinu prípadov tvorili nezaočkované alebo nedostatočne zaočkované deti mladšie ako 2 roky.

V Sýrii sa domáce prípady poliomyelitídy nevyskytli od roku 1995. Posledný laboratórne potvrdený importovaný prípad poliomyelitídy bol hlásený v roku 1999.

Očkovanie proti poliomyelitíde je v Sýrii povinné od roku 1964. Zaočkovanosť detí proti poliomyelitíde sa do roku 2010 pohybovala nad 90 %.  Odvtedy však výrazne poklesla.

Čítať celý článok...
 
Správa z mimoriadnej kontroly označovania výživových doplnkov Tlačiť E-mail
Štvrtok, 31 Október 2013 10:59

Správa z mimoriadnej kontroly označovania výživových doplnkov (pdf)new_okto2013_072

 
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >>

Stránka 49 z 65