Kto je prítomný

Máme online 294 hostí 

Štatistika

Členovia : 4
Článkov : 2450
Počet zobrazení obsahu : 11246143

Leták – Zdravie vo vašich rukách

Reklamný prúžok

Leták - Zdravý tanier

Reklamný prúžok

Leták - Čo by ste mali vedieť o ftalátoch

Reklamný prúžok

Leták - Salmonelóza a exotické zvieratá

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - deti

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť

Reklamný prúžok

SAR PES TE ARAKHEL LE KLIEŠŤOSTAR

Reklamný prúžok

Leták - Od srdca k srdcu

Reklamný prúžok

SAR TE NA CHUDEL E CHRIPKA

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - september

Reklamný prúžok

Leták - Soľ nie je nad zlato

Reklamný prúžok

Pexeso : zdravé a nezdravé potraviny

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac január 2020 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 1 1 2 3 4 5
week 2 6 7 8 9 10 11 12
week 3 13 14 15 16 17 18 19
week 4 20 21 22 23 24 25 26
week 5 27 28 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2020

Reklamný prúžok

Význam očkovania – Choroby, ktorým môžeme vďaka očkovaniu predchádzať

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka seniori

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka zdravotníci

Reklamný prúžok

Leták - Preplávajme bezpečne letom

Reklamný prúžok

Leták - Kúpte sa pri bazéne zdravšie

Reklamný prúžok

Akrylamid v potravinách

Reklamný prúžok

Výživovo-pohybové koleso

Reklamný prúžok

Osýpky sú vážne ochorenie

Reklamný prúžok

Leták - Syfilis

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
U pacientky z Prešova potvrdili vírus Zika Tlačiť E-mail
Streda, 02 Marec 2016 11:48

U pacientky z Prešova potvrdili vírus Zika (pdf)

 
Informácie k aktuálnej situácii v súvislosti s vírusom Zika - 26.2.2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 26 Február 2016 12:30

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém rýchleho varovania (EWRS) Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Hrozba infekcie vírusu je možná pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný cez komáre Aedes aegypti (aktuálny zoznam tu: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx). Cestovať do týchto krajín sa neodporúča tehotným ženám, resp. ženám, ktoré plánujú tehotenstvo. Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený.

Čítať celý článok...
 
Spoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA Tlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 09:28

janpaSpoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite  (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA (pdf)

Čítať celý článok...
 
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika Tlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 08:23

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém varovania Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Slovenskej republike aktuálne nehrozí riziko rozšírenia vírusu. Hrozba infekcie vírusu je možná iba pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný cez komáre Aedes aegypti (aktuálny zoznam tu: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx). Cestovať do týchto krajín sa neodporúča najmä tehotným ženám. Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený, preto nie je dôvod na paniku. Informácie k preventívnym opatreniam má ÚVZ SR zverejnené na webovej stránke www.uvzsr.sk.

Čítať celý článok...
 
Informácie k vírusu Zika Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Január 2016 12:44

Informácie k vírusu Zika
 

Zika vírus bol prvýkrát identifikovaný v roku 1947 u opíc v Ugande. Následne v roku 1952 bol vírus identifikovaný aj u ľudí v Ugande a v Tanzánii. Zika vírus patrí do skupiny flavivírusov a na človeka je prenášaný komármi. Vyskytuje sa v Afrike, na americkom kontinente, v Ázii a v oblasti Tichého oceánu.



Ako sa ochorenie spôsobené Zika vírusom prejavuje?

Inkubačný čas je 3 – 12 dní. Príznaky infekcie sú obvykle mierne a trvajú 2 – 7 dní. Ochorenie sprevádza:

-          zvýšená teplota (<38,5°C),

-          bolesti kĺbov, možné sú aj opuchy najmä menších kĺbov na rukách a nohách,

-          makulo-papulárne vyrážky šíriace sa z tváre na telo,

-          zápal spojoviek,

-          všeobecné chrípke podobné príznaky (bolesť hlavy, svalov, únava a podobne).

Nie každý nakazený má príznaky ochorenia. Infekcia u 80 % nakazených prebieha nepoznane, t. j. bez príznakov.

Čítať celý článok...
 
Informácie pre osoby cestujúce do oblastí s lokálnym výskytom vírusu Zika – Amerika, Afrika a Južný Pacifik Tlačiť E-mail
Piatok, 22 Január 2016 11:53

Aktualizácia: 28. január 2016

 • Osoby cestujúce do krajín s lokálnym výskytom vírusu Zika, by mali byť informované o aktuálnom výskyte. Zoznam oblastí postihnutých počas posledných deviatich mesiacov je k dispozícii na webovej lokalite (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx).  

 • Osoby cestujúce do týchto krajín by mali dodržiavať osobné preventívne opatrenia zabezpečujúce ochranu pred uštipnutím komárom vo vnútorných i vonkajších priestoroch, najmä od východu do západu slnka, kedy sú komáre najaktívnejšie. Keďže proti vírusu neexistuje efektívna liečba ani vakcína, je dôležité dbať na prevenciu:

Posledná úprava Štvrtok, 28 Január 2016 16:19
Čítať celý článok...
 
Výživové doplnky Tlačiť E-mail
Utorok, 22 December 2015 08:38

 Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú liekmi, neslúžia na liečbu a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé a zároveň preto zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné. Pokiaľ obsahujú tzv. nové zložky, tieto musia byť v súlade s nariadením (EC) 2015/2283.
 

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. To znamená, že uvedený výživový doplnok musí spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady,  ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, legislatíva týkajúca sa najmä prídavných látok do potravín, extrakčných rozpúšťadiel, aróm, enzýmov, kontaminantov, rezíduí pesticídov, obalových materiálov, všeobecného označovania a osobitne označovania alergénov, všeobecnej hygieny, mikrobiologických kritérií a osobitných prísad do potravín a iné právne predpisy na tomto úseku) aj požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007- OL, ktorým sa vydáva siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení (ďalej len „výnos č. 16826/2007 – OL“) a nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov v platnom znení. V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedeného výživového doplnku ste povinní dodržiavať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach v označení potravín v platnom znení. Zároveň Vás upozorňujeme na rešpektovanie § 17 ods. 2 výnosu č. 16826/2007 – OL, v ktorom je uvedené: „Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.“
 

Od dňa 1. januára 2016 platí podľa § 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 355/2007 Z. z.) pre každého prevádzkovateľa zodpovedného za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t. j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovacia povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR doručením Oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín pri umiestnení na trh najneskôr v deň ich umiestnenia na trh nasledovným spôsobom:

 1. Formou elektronického podania cez Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk (v ľavom menu vyberiem „všeobecná agenda“, typ poskytovateľa - „ Úrad verejného zdravotníctva SR), zadám sprievodný text a vložím vyplnený elektronický formulár, ktorý podpíšem prostredníctvom občianskeho preukazu alebo mandátneho certifikátu a odošlem cez Slovensko.sk na Úrad verejného zdravotníctva SR.
  slovensko_sk

 2. Odoslaním na emailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  vo formáte *. pdf. opatrené elektronickou autorizáciou (elektronickým podpisom) (nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). V predmete emailu uveďte text: „VD_presný a úplný názov výživového doplnku _oznamovateľ _presný a úplný názov firmy vrátane formy (napr. a.s., s.r.o.), ktorá si mailom plní oznamovaciu povinnosť voči ÚVZ SR( napr. Vitamín C 100 mg _Anna Maja_ Citadela, s.r.o. Nábrežná 3, Bratislava 50).ÚVZ SR má nastavený pre prijímanie oznámenia mailom automatický odpovedač s podpisom, ktorý znie: "Splnili ste si oznamovaciu povinnosť podľa § 52 ods. 1 písm. q) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše oznámenie bude ÚVZ SR zaevidované v registri zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov. Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu, NIE v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár.
  Video návod na podpísanie dokumentu elektronickým podpisom: priamo v pdf súbore:
  https://www.sslmentor.sk/napoveda/ako-podpisat-pdf-dokument alebo online
  https://www.youtube.com/watch?v=Xc3c2J0QQ_Q

   

 3. V prípade zaslania oznámenia neopatreného elektronickou autorizáciou na emailovú adresu  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.  (tzn. registračný formulár vo formáte *. pdf.(nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). (Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v programe Adobe Acrobat Reader a odoslaťako prílohu vloženú do e-mailu, NIE v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár), je potrebné zaslať ÚVZ SR oficiálnou poštou aj oprávnenou osobou podpísané Doplnenie oznámenia PDF_icon (vzor oznámenia písomne).


jednom elektronickom Oznámení je možné zaslať LEN jedno Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku. Predmet správy prosíme uviesť: VD_nazov vyrobku. V prípade postupu podľa bodu 3  -  oprávnenou osobou podpísané Doplnenie oznámenia zasielané oficiálnou poštou môže obsahovať názvy viacerých oznámených výživových doplnkov.
 

Po exspirácii platobného príkazu (PP) je potrebné požiadať o vydanie nového PP. V predmete mailu treba uvádzať: ž. o nový PP k č. ....../19... VD_názov výrobku.

Dátum poslednej aktualizácie: 22.08.2019
Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku si môžete stiahnuť tu: Registračný formulár PDF_icon. Formulár Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu. 


Usmernenie k vyplneniu Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku PDF_icon
 

Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku podľa položky 150 Prílohy k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.
 

Po spracovaní zaslaného oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku Vám bude zaslané mailom potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky prijal Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku (§ 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z.) a zároveň Vám bude zaslaný platobný predpis (PP) na ktorom je uvedené spisové číslo.
 

Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

-     na KIOSKu použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (KIOSK na bezhotovostnú úhradu je umiestnený aj na prízemí budovy ÚVZ SR, oproti podateľni),

-     prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do Poznámky.

-     zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

-     zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).


Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.

Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok vrátený späť. https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok.


Register zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných intervaloch, vždy k piatemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2016*
*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku

Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2017*

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2018*

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Zaevidované oznámenia o zložení a označovaní výživových doplnkov - rok 2019 *

*zaevidované sú VD až po uhradení správneho poplatku


Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je možné posielať iba vo formáte PDF_icon (pdf), vyplnenom v aplikácii Adobe Acrobat Reader, ktorý si môžete stiahnuť na tejto stránke.



V prípade informácií k výživovým doplnkom otázky zasielať na e-mail:  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 
Ako sa chrániť počas mrazov Tlačiť E-mail

Pripravte sa na zimumraz

 • ideaPripravte svoju domácnosť na zimné obdobie. Skontrolujte systém vykurovania a v prípade potreby zabezpečte jeho funkčnosť.

 • Pripravte si náhradné zdroje tepla pre prípad poruchy systému vykurovania či prerušenia dodávky tepla.

 • Zabezpečte si teplé prikrývky.

 • Ak ste v akejkoľvek rizikovej skupine, zaočkujte sa proti chrípke v dostatočnom predstihu.

 • Všímajte si svoje okolie a zvážte, kto z Vašej rodiny, susedov či priateľov by mohol byť ohrozený vplyvom mrazivého počasia a pomôžte mu chrániť sa v zimnom období.

Čítať celý článok...
 
Informácia o nevyhovujúcom výrobku – migrácia kadmia a olova zo skleneného hrnčeka s potlačou pôvodom z Číny Tlačiť E-mail
Utorok, 15 December 2015 10:11

skleneny_hrncek1sÚradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané varovné oznámenie č.  2015.1507 –  migrácia kadmia a olova zo skleneného hrnčeka s potlačou z Číny. Názov a označenie výrobku: Hrnček Lugano, sklenený hrnček s potlačou s rúčkou, objem 360 ml, čiarový kód 8591022232194, výrobca: Anhui Faqiang Glass Co., Ltd., Čína.

Na základe priloženého distribučného listu bol tento výrobok distribuovaný na Slovensko. Výrobok nevyhovuje požiadavkám nariadenia 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Čítať celý článok...
 
Nový predpis MZ SR upravuje obsah pridávanej soli pre vybrané komodity - najčastejšie otázky a odpovede k tejto téme Tlačiť E-mail
Pondelok, 26 Október 2015 10:56

Výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách (oznámenie Zb.z. č. 229/2015, čiastka 57 zo dňa 20.marca 2015)

od 1. decembra 2015 nahrádza výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/8/2004 – 100 z 15. marca 2004, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prísady do potravín.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil odpovede na najčastejšie otázky zo strany medií, nakoľko je o predmetnú tému veľký záujem.

Čítať celý článok...
 
Úrad verejného zdravotníctva SR reaguje na informácie, ktoré odzneli v médiách, týkajúce sa zatepľovania budov Tlačiť E-mail
Streda, 28 Október 2015 10:40

Verejnosť bola v uplynulom týždni prostredníctvom médií informovaná o zatepľovaní bytov, a s tým súvisiacimi zdravotnými ťažkosťami. V médiách odzneli tvrdenia, že ÚVZ SR vydal varovanie, resp. varuje verejnosť, že v zateplených bytoch môžu vyrásť astmatici a pod.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >>

Stránka 48 z 70