Kto je prítomný

Máme online 119 hostí 

Štatistika

Členovia : 4
Článkov : 2225
Počet zobrazení obsahu : 9657019

Leták - Zdravý tanier

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - deti

Reklamný prúžok

Ako sa chrániť pred kliešťom - verejnosť

Reklamný prúžok

SAR PES TE ARAKHEL LE KLIEŠŤOSTAR

Reklamný prúžok

SAR TE NA CHUDEL E CHRIPKA

Reklamný prúžok

Leták - Od srdca k srdcu

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - október

Reklamný prúžok

Leták - Hemoragická horúčka Ebola - september

Reklamný prúžok

Bezpečný návrat domov

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac február 2019 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28

Očkovací kalendár na rok 2018

Reklamný prúžok

Akrylamid v potravinách

Reklamný prúžok

Výživovo-pohybové koleso

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Osýpky sú vážne ochorenie

Reklamný prúžok

Leták - Syfilis

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták - Diabetes mellitus alebo cukrovka

Reklamný prúžok

Leták - Kúpte sa pri bazéne zdravšie

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka seniori

Reklamný prúžok

Leták - Chrípka zdravotníci

Reklamný prúžok

Leták - Čo znamenajú symboly a značky na plastových obalových materiáloch

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Hlavný hygienik SR navštívil Devín Tlačiť E-mail
Piatok, 14 Jún 2013 11:46

Hlavný hygienik SR  Ivan Rovný navštívil v piatok 14. júna povodňou zasiahnutú Mestskú časť Bratislava - Devín. U starostky mestskej časti Bratislava - Devín, p. Kolkovej sa osobne informoval o aktuálnej situácií v daných lokalitách. Zároveň hlavný hygienik SR poskytol pomoc obyvateľom postihnutých oblastí povodňou a to formou bezplatného rozboru vody individuálnych zdrojov pitnej vody zo studní. V súvislosti s povodňami sa vykonáva monitoring a prieskum pracovníkmi z regionálnych úradov verejného zdravotníctva v daných lokalitách, ktorý je zameraný na vytipovanie lokalít liahnutia a premnoženia komárov.

Úrad verejného zdravotníctva SR je autorom knižnej publikácie “Povodne a zásady ochrany zdravia pri povodniach“, ktorá okrem iného rieši zásady manipulovania s potravinami, zásady ochrany pred komármi v období po povodniach, zásady na predchádzanie prenosným ochoreniam počas sanačných prác, vysúšanie domov alebo bytu  atď. Predmetná brožúra bola odovzdaná priamo na mieste starostke, aby obyvatelia mali k dispozícií informácie, ako postupovať pri likvidácii následkov povodní v postihnutých obytných budovách.

Čítať celý článok...
 
Zásady ochrany pred komármi v období po povodniach Tlačiť E-mail
Streda, 12 Jún 2013 09:36

komarPreventívnymi opatreniami  (prevažne však s lokálnymi účinkami) môžu byť:

 

1. Individuálna ochrana: oblečenie s „uzlíkmi“, aby hmyz nemohol vkĺznuť pod oblečenie a natieranie nepokrytých častí repelentnými prípravkami.

2. Používanie éterických látok vo vonných lampách, elektrických prístrojov s vyparovaním proti hmyzu a lapačov hmyzu.

3. Mechanická ochrana obydlí sieťami na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje ošetrenie rámov a sietí insekticídmi, určenými na tento účel.

4. Starostlivosť a čistota obytného prostredia

-  likvidácia plytkých stojatých vôd, v ktorých je možný výskyt vajíčok komárov

-  pravidelné kosenie trávnych porastov v okolí obydlí

-  vyprázdňovanie nádob na polievanie záhrad (na hladinu je možné umiestniť plávajúce fólie, polystyrénové dosky, príp. naliať malé množstvo jedlého oleja)

-  likvidácia komunálneho odpadu z okolia obydlí (napr. plechovky a plastové fľaše, kde sa v zachytenej dažďovej vode môžu liahnuť komáre),

-  podpora hniezdenia hmyzožravých vtákov (lastovičiek)

Čítať celý článok...
 
Organizácia ochrany pred povodňami Tlačiť E-mail
Utorok, 04 Jún 2013 11:57

zaplavyOchranu pred povodňami vykonávajú orgány ochrany pred povodňami, ako aj ostatné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, povodňové komisie, správcovia vodohospodársky významných vodných tokov a správcovia drobných vodných tokov, vlastníci, správcovia a užívatelia pozemkov, stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené na vodnom toku alebo v inundačnom území v zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami. Orgánmi ochrany pred povodňami sú ministerstvo životného prostredia, krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia.

 

Ohlasovanie povodní

Podľa zákona č. 7/2010 Z. z.. o ochrane pred povodňami každý, kto zistí nebezpečenstvo povodne je povinný  to ihneď ohlásiť orgánu ochrany pred povodňami, povodňou ohrozenej obci, správcovi vodohospodársky významných vodných tokov alebo správcovi drobného vodného toku.  Ak nemožno nebezpečenstvo povodne  alebo povodeň ohlásiť uvedeným subjektom, ohlasuje sa nebezpečenstvo povodne na linky tiesňového volania integrovaného záchranného systému, Hasičského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.

Dôležité čísla:

112  jednotné európske číslo tiesňového volania  – integrovaný záchranný systém pre všetky mimoriadne udalosti

155  zdravotná záchranná služba, najmä v prípade ohrozenia života a zdravia

150  hasičský záchranný zbor v prípade povodne, požiaru

158  polícia

Čítať celý článok...
 
Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách - pokyny pre verejnosť Tlačiť E-mail
Utorok, 04 Jún 2013 11:49

zaplavyUMÝVANIE RÚK
 

  • Umývajte si starostlivo a často ruky!!!

Toto jednoduché a základné hygienické pravidlo je jedným z najdôležitejších  opatrení, ktoré Vám umožní chrániť si svoje zdravie počas sanácie a obnovy Vašich domovov. Umývajte si ruky pokiaľ možno mydlom, najmä vždy po styku s predmetmi, ktoré boli v kontakte so záplavovou vodou alebo kalmi, takisto vždy pred jedlom a pitím, než sa dotýkate svojej tváre a samozrejme aj vždy pred a po použití WC.

 

PITNÁ VODA

 

  • Na pitie a varenie zásadne používame len vodu, ktorej zdravotná nezávadnosť je spoľahlivo overená.


Voda z vlastnej studne

 

Ak bola Vaša studňa priamo zaplavená, vodu z nej nepoužívajte na pitie ani na varenie, kým sa nevykoná sanácia  a než sa nedozviete, že výsledky rozboru  vody sú vyhovujúce.

Ak bývate v oblasti postihnutej povodňou a nie ste napojený na verejný kontrolovaný vodovod a máte len vlastnú studňu, dajte si preveriť kvalitu vody v tejto studni uskutočnením chemického a mikrobiologického vyšetrenia a to aj vtedy, ak Vaša studňa priamo zaplavená nebola. Pokiaľ nebudete vedieť výsledok vyšetrenia, na pitie a varenie používajte len vodu z overených vodných zdrojov, predovšetkým však vodu balenú.

Čítať celý článok...
 
Povodne – riziko vzniku prenosných ochorení a zásady na predchádzanie ich vzniku Tlačiť E-mail

zaplavy

V súvislosti s povodňami môže dochádzať k vzniku rôznych infekcií. V tomto období sa nesmú podceňovať žiadne zdravotné problémy, najmä bežné hnačky, zvýšená teplota, bolesti brucha, hlavy, rôzne hnisavé infekcie, bolestivé, začervenané či teplejšie miesta na pokožke, ktoré môžu byť indikátorom začínajúcej choroby. Pri problémoch je nutné vyhľadať odbornú pomoc. Veľmi nebezpečné sú predovšetkým:

Čítať celý článok...
 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2013 - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Pondelok, 03 Jún 2013 10:18

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2013 - Informácia pre verejnosť (pdf)

 
Očkovanie pred cestou do zahraničia Tlačiť E-mail
Streda, 22 Máj 2013 12:57

dovolenka01Dovolenkové letné obdobie už „klope“ na dvere. Mnohí si už vyberajú destináciu, kde budú oddychovať. Pred cestou do zahraničia je potrebné sa v dostatočnom časovom predstihu informovať o aktuálnej epidemiologickej situácii a riziku infekčných ochorení v danej krajine. Niektoré krajiny vyžadujú alebo odporúčajú očkovania proti vybraným nákazám. Cestovateľom odporúčame, aby si zistili, aké je povinné a odporúčané očkovanie v danej krajine. Očkovanie treba vykonať s určitým časovým predstihom, aby sa stihli vytvoriť ochranné protilátky. Niektoré očkovania majú viacdávkovú schému. Pred cestou do zahraničia je vhodné skontrolovať si v zdravotnej dokumentácii platnosť preočkovania proti záškrtu a tetanu, ktoré by nemalo byť staršie ako 15 rokov.

Čítať celý článok...
 
Prevencia kliešťovej encefalitídy Tlačiť E-mail
Streda, 15 Máj 2013 06:56

kliestTím odborných pracovníkov Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vypracoval pre verejnosť niekoľko najčastejších otázok týkajúcich sa kliešťovej encefalitídy na Slovensku. Vzhľadom na to, že v súčasnosti je aktivita kliešťov v plnom prúde, ich odporúčania budú vhodné pre každého.
 

1.   Kedy je najlepší čas na očkovanie proti kliešťovej encefalitíde ?

Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde  možno začať kedykoľvek počas roka, ale najvhodnejšie je začať s očkovaním práve v zimných mesiacoch. Zimné mesiace sú pre očkovanie proti kliešťovej encefalitíde najvhodnejšie, pretože vtedy je aktivita kliešťov nízka a organizmus má dostatok času vytvoriť si protilátky v adekvátnom množstve skôr, ako nastane obdobie masívneho výskytu kliešťov.

Na Slovensku sú v súčasnosti registrované bezpečné   očkovacie látky tak pre deti ako aj pre dospelých. Základné očkovanie pozostáva z podania troch dávok očkovacej látky, pričom prvú dávku je najvhodnejšie podať  v chladných mesiacoch  (január, február). Druhá dávka sa podáva 1 až 3 mesiace po prvej dávke a tretia dávka 9 až 12 mesiacov po druhej dávke. Existuje aj skrátená schéma očkovania, kedy sa druhá dávka podá už za 2 týždne. Pred ochorením môžu čiastočne chrániť prvé 2 dávky. Kompletné očkovanie tromi dávkami  chráni minimálne počas 3 rokov a po troch rokoch sa odporúča preočkovanie jednou dávkou očkovacej látky. Protilátky, chrániace pred infekciou sa vytvoria o 10-14 dní po podaní druhej dávky.

Čítať celý článok...
 
Otázky a odpovede v súvislosti s organizovaním zotavovacích podujatí pre deti a mládež Tlačiť E-mail
Utorok, 14 Máj 2013 10:22

deti_059Koniec školského roku sa blíži a mnohí rodičia rozmýšľajú, kam s ich ratolesťami počas letných prázdnin. Pre svoju pracovnú zaneprázdnenosť sa im nemôžu venovať tak, ako by chceli. Z toho dôvodu volia alternatívu – letné tábory pre deti a mládež. Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka niekoľko odborných rád pri výbere vhodných podujatí pre svoje deti.


1. Čo sa rozumie pod zotavovacím podujatím pre deti a mládež?
 

V zmysle § 25 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.“) sa zotavovacím podujatím rozumie organizovaný spoločný pobyt najmenej   5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Čítať celý článok...
 
Očkovacie kalendáre krajín Európskej únie dostupné pre verejnosť Tlačiť E-mail
Pondelok, 29 Apríl 2013 07:55

Očkovanie sa v posledných rokoch stáva diskutovanou témou nielen v kruhu zdravotníckych pracovníkov ale aj medzi verejnosťou. Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie (EÚ) sa nám otvorili dvere, cez ktoré môžeme voľne prechádzať z jednej krajiny do druhej. V niektorých prípadoch, či už z pracovných alebo súkromných dôvodov, zostávame v inej krajine Európy dlhší čas. Je preto logické, že porovnávame zdravotné systémy medzi európskymi krajinami.


Očkovanie patrí k oblastiam, ktorým venujú najmä rodičia detí maximálnu pozornosť. Snažia sa získať čo najviac informácií o jednotlivých druhoch očkovania a zaujímajú sa aj o očkovanie v iných krajinách.


Dostupnosť informácií o očkovacej stratégii jednotlivých krajín Európy sa doteraz obmedzovala iba na domovské internetové stránky. Európske krajiny si však uvedomili, že vzhľadom na častejšie cestovanie „obyvateľov Európy“ je nevyhnutné, aby mali k dispozícii informácie o očkovaní aj v iných krajinách. Európske centrum pre prevenciu a kontrolu infekčných ochorení (ECDC) v posledných rokoch pracovalo na zbieraní údajov o očkovaní z jednotlivých európskych krajín. Výsledkom práce ECDC a zúčastnených krajín je webová stránka ECDC, na ktorej môže každý, kto má záujem, získať informácie o očkovacom  kalendári jednotlivých krajín Európskej únie.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2013 Tlačiť E-mail
Pondelok, 15 Apríl 2013 14:02

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2013 (pdf)

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Dopredu > Koniec >>

Stránka 44 z 56