Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac máj 2017 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 18 1 2 3 4 5 6 7
week 19 8 9 10 11 12 13 14
week 20 15 16 17 18 19 20 21
week 21 22 23 24 25 26 27 28
week 22 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2017

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták - Diabetes mellitus alebo cukrovka

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Profily vôd na kúpanie Tlačiť E-mail
Streda, 13 Jún 2012 11:20

Internetové profily vôd vhodnej na kúpanie (9.6.2015)

Dolno Hodrušské jazero

Drieňok - Teplý Vrch

Gazarka 2014

Ivanka pri Dunaji 2014

Kunovská priehrada 2015

Liptovská Mara

pláž ORMET - Teplý Vrch

Počúvadlianske jazero

Posledná úprava Utorok, 09 Jún 2015 11:32
Čítať celý článok...
 
Národné správy o detskej bezpečnosti 2012 Tlačiť E-mail
Pondelok, 04 Jún 2012 13:39

tacticsDňa 12. júna 2012 Európska aliancia pre bezpečnosť detí EuroSafe vydá Národné správy bezpečnosti detí pre viac ako 30 európskych krajín. Vydanie Národných správ podporí poslanec  Európskeho parlamentu v Štrasburgu Malcolm Harbour, predseda Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Európsky komisár pre zdravie a spotrebiteľskú politiku John Dalli.

 

Zverejnenie správ sa pripravuje súbežne v zúčastnených krajinách. Národné správy bezpečnosti detí a Profily krajín budú k dispozícii pre Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Českú republiku, Dánsko, Anglicko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Island, Írsko, Izrael, Taliansko, Lotyšsko, Litvu, Luxembursko, Maltu, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Škótsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Wales.

Pre 4 krajiny (Bulharsko, Chorvátsko, Slovensko a Rumunsko) bude Národná správa v roku 2012 prvou, ale pre 14 krajín bude ich treťou a pre 15 krajín bude ich druhou. To znamená, že v roku 2012 budeme schopní porovnať progres v 29.krajinách.

Čítať celý článok...
 
Prestaň a vyhraj 2012 Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Apríl 2012 01:00

PRAVIDLÁ  SÚŤAŽE  „Prestaň a Vyhraj

 

  • Zanechať užívanie tabakových výrobkov v čase od  1. mája  do  31. mája 2012

  • Vek najmenej 18 rokov

  • Odovzdať prihlášku do súťaže v termíne do  30. apríla  2012, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky alebo prijatia mailu

  • Prihláška musí byť čitateľne vyplnená paličkovým písmom
     

Účastník súťaže, ktorý prestal počas trvania súťaže užívať tabakové výrobky získava možnosť byť vyžrebovaný ako výherca jednej z možných cien (regionálna, národná).

Výhercovia národnej a regionálnej ceny budú vyžrebovaní spomedzi prihlásených zo Slovenska. Miera úspešnosti súťaže sa bude hodnotiť prostredníctvom dotazníka o jeden rok.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň bez tabaku – 31. máj 2012 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 Apríl 2012 11:57

Deň 31. máj vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia za Svetový deň bez tabaku. Témou tohtoročného svetového dňa je Stop zásahom tabakového priemyslu. Svetová zdravotnícka organizácia upozorňuje, že ročne tabak zabíja na svete 6 miliónov ľudí. Z toho počtu je viac ako 600 000 pasívnych fajčiarov, ktorí zomierajú na následky fajčenia iných. Cieľom tohtoročného svetového dňa je informovať verejnosť o neférových a nebezpečných taktikách tabakového priemyslu s cieľom zasahovania do štátnych politík. V zmysle článku 5.3. Rámcového dohovoru o kontrole tabaku majú krajiny chrániť ich zdravotnú politiku pred komerčnými záujmami tabakového priemyslu. Z tohto hľadiska sú preto krajiny povinné zvyšovať povedomie o rozpore medzi záujmami tabakového priemyslu a politikou kontroly tabaku.

Čítať celý článok...
 
Záznam zo stretnutia EurohealthNet Tlačiť E-mail
Utorok, 17 Apríl 2012 10:58

Dňa 13. 04. 2012 sa konalo na Úrade verejného zdravotníctva SR pracovné stretnutie so zameraním na možné opätovné zapojenie Slovenskej republiky do organizácie EuroHealthNet. Pracovného stretnutia sa zúčastnili:
Za ÚVZ SR: PhDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH – vedúci odporu podpory zdravia, MUDr. Elena Morvicová, MPH, RNDr. Adriána Račková a Mgr. Paulína Kadličeková – z odporu podpory zdravia, PharmDr. Roman Otrusiník z referátu medzinárodných vzťahov odboru organizačno-dokumentačného
Za EuroHealthNet: Karen Vandeweghe
Po úvodnom privítaní bola pani Vandeweghe v krátkosti informovaná o činnosti ÚVZ SR ako i o činnosti OPZ. Z dôvodu jej záujmu nasledovala podrobnejšia informácia o aktivitách OPZ v oblasti podpory zdravia seniorov ako i v oblasti prevencie dopravnej úrazovosti. Boli jej poskytnuté informácie o aktivitách ÚVZ v rámci Európskeho roku aktívneho starnutia ako i o projekte BECEP.
Pani Vandeweghe informovala o existujúcich projektoch EurohealthNetu, vyzdvihla význam možnej opätovnej účasti Slovenskej republiky v medzinárodnej sieti EuroHealthNet pri rozšírení a prehĺbení spolupráce v oblasti podpory zdravia medzi členmi EuroHealthNet-u a ÚVZ SR.

Zapísala: MUDr. Elena Morvicová, MPH
13. 04. 2012

 
„Týždeň mozgu“– správa o realizovaných aktivitách regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike v roku 2012 Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Apríl 2012 08:18

Medzinárodná akcia  „Týždeň mozgu“ je vo svete známa ako  „Brain Awareneess Week“. Jej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich liečby, ale najmä ich prevencie. Prioritou akcie je hovoriť o možnostiach, ako si zachovať dobré fungovanie mozgu do vysokého veku.

Nositeľom myšlienky „Týždňa mozgu“ sa, v spolupráci so Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou, už 3. rok stali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

V týždni od 12. – 18. marca 2012 pracovníci odborov podpory zdravia viacerých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike uskutočnili desiatky prednášok (napr.: „Mozog - zázračný orgán“, „Tajomstvá fungovania mozgu“, „Stavba mozgu“, „Mozog a pamäť“ „Ako funguje mozog“, „Alzheimerova choroba, jej príčiny a prevencia“, „Náhle cievne mozgové príhody“,...) prezentácií, tréningov pamäti, besied, dni otvorených dverí, prípadne „Týždeň mozgu“ prezentovali v rádiách,  v mestských a regionálnych televíziách, v mestských novinách, na webových stránkach úradov verejného zdravotníctva, prípadne webových stránkach škôl.

Čítať celý článok...
 
7. apríl - Svetový deň zdravia Tlačiť E-mail
Streda, 04 Apríl 2012 09:56

Svetová zdravotnícka organizácia každoročne vyhlasuje 7. apríl za Svetový deň zdravia (World Healthy Day). Týmto dňom upriamuje pozornosť zdravotníckych inštitúcií a širokej verejnosti na aktuálny problém spoločnosti s globálnym rozsahom. Ústrednou témou Svetového dňa zdravia pre rok 2012 je: „Starnutie a zdravie“.

Čítať celý článok...
 
Správa z tlačovej besedy pri príležitosti súťaže „Prestaň a vyhraj“ Tlačiť E-mail
Piatok, 30 Marec 2012 13:31

Dňa 30. 03. 2012 usporiadal Úrad verejného zdravotníctva SR tlačovú besedu pri príležitosti súťaže „Prestaň a vyhraj“. Tlačovú besedu otvorila hovorkyňa ÚVZ SR Lenka Šramková, ktorá odovzdala úvodné slovo MUDr. Gabrielovi Šimkovi, MPH – hlavnému hygienikovi SR, ktorý uviedol, že  fajčenie je jednoznačným faktorom, ktorý sa výrazne podieľa na vzniku mnohých ochorení (napr. kardiovaskulárnych a nádorových ochorení). Ďalej informoval prítomných o úspešnosti predošlých 8. ročníkov súťaže „Prestaň a vyhraj“. Doc. MUDr. Róbert Ochaba, PhD., MPH oboznámil prítomných o pravidlách, podmienkach a cenách v súťaži „Prestaň a vyhraj“ na rok 2012. Informácie o prevencii fajčenia napr. aj z ekonomického hľadiska poskytla MUDr. Beata Havelková, MPH – vedúca Odboru zdravotného a revízneho zo Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Na záver tlačovú besedu uzavrela Lenka Šramková, hovorkyňa ÚVZ SR, ktorá poďakovala prítomným novinárom za medializáciu súťaže.

Čítať celý článok...
 
VÝSLEDKY VYŠETRENÝCH VZORIEK VODY- SVETOVÝ DEŇ VODY 2012 Tlačiť E-mail
Utorok, 27 Marec 2012 15:03

VÝSLEDKY VYŠETRENÝCH VZORIEK VODY- SVETOVÝ DEŇ VODY 2012 (pdf)

 
Svetový deň vody 2012 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 22 Marec 2012 09:28

sdv2012Spotreba vody každý rok stúpa. Postupne sa tak zvyšuje aj jej nedostatok, čo samozrejme súvisí aj so zmenou klimatických pomerov na Zemi. Voda je najrozšírenejšou zlúčeninou v prírode. Je základným komponentom živých organizmov a dôležitou zložkou biologického materiálu. Podieľa sa na všetkých procesoch prebiehajúcich v tele človeka.Myšlienka svetového dňa vody 2012  - ,,Voda a bezpečnosť potravín“ sa zrodila už v roku 2011 na seminári o vode a  potravinách, ktorý sa konal v Štokholme k príležitosti Svetového týždňa vody. Alexander Müller, zástupca generálneho riaditeľa Riadenia prírodných zdrojov a životného prostredia Organizácie potravín a poľnohospodárstva, pripomenul dôležitosť vodného prvku v potravinovej bezpečnosti nasledovným: ,,nasýťme svet vhodným spôsobom“. 

Čítať celý článok...
 
Správa z kontrol - soľ Tlačiť E-mail
Pondelok, 12 Marec 2012 16:58

Správa z kontrol - soľ (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 31 32 33 34 35 36 Dopredu > Koniec >>

Stránka 33 z 36