Kalendár

posledný mesiac november 2015 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 44 1
week 45 2 3 4 5 6 7 8
week 46 9 10 11 12 13 14 15
week 47 16 17 18 19 20 21 22
week 48 23 24 25 26 27 28 29
week 49 30

Očkovací kalendár na rok 2015

Reklamný prúžok

Čo robiť počas horúčav?

Reklamný prúžok

Leták - Preplávajme bezpečne letom

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 48. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 27 November 2015 13:33

chripkaV 48. kalendárnom týždni 2015 bolo hlásených 43 904 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 553,2/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom vzrástla  o 6,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 4 550,1/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 955 osôb, čo predstavuje 2,2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (544). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (227) a pneumónie (184).  

Ochorenia hlásilo 60 % lekárov pre deti a dorast a 48 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň AIDS 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 27 November 2015 08:03

world_aids_dayDňa 1. 12. 2015 si pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je “The time to act is NOW...”, čiže ,,Je čas konať TERAZ...“

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a zároveň celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žilo koncom roku 2014 na svete asi 36,9 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne dva milióny novoinfikovaných osôb. Najpostihnutejším regiónom je Subsaharská Afrika. Zaznamenaných bolo približne 1,2 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2014 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená približne u 40 % ľudí žijúcich s HIV. Odhaduje sa, že svoj HIV status pozná iba 51 % osôb žijúcich s HIV.

Čítať celý článok...
 
Európsky týždeň boja proti drogám Tlačiť E-mail
Štvrtok, 19 November 2015 15:06

Tretí novembrový týždeň (16.-20.11.2015) kalendárneho roka 2015 je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa konať v Grécku a pokračoval vo všetkých členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú pre verejnosť aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách.

Čítať celý článok...
 
Originálne balenia cícerovej nátierky boli zdravotne bezpečné Tlačiť E-mail
Štvrtok, 12 November 2015 14:10

V súvislosti s dnes publikovanou tlačovou správou RÚVZ BB, Úrad verejného zdravotníctva SR zaujíma nasledujúce stanovisko. Všetky doterajšie testy z  neotvorených výrobkov z rovnakej šarže jednoznačne vylúčili prítomnosť akejkoľvek formy Clostridium botulinum vo výrobkoch, preto považujeme výrobky Alfa Bio za zdravotne bezpečné. Testy, ktoré publikuje RÚVZ BB boli urobené na vzorkách v odpadkovom koši, kde nemožno teoreticky vylúčiť sekundárnu kontamináciu, alebo nesprávne používanie, skladovanie (keďže matka pacienta povedala, že črievko bolo nafúknuté). Mrzí nás, že do tohto prípadu sú vnášané mnohé informácie, ktoré môžu byť zavádzajúce pre verejnosť. Záujmom ÚVZ SR je chrániť zdravie občanov a nie je našim záujmom poškodiť výrobcu. Takto treba nazerať na celý prípad a v ďalšom texte uvádzame sumarizáciu celého prípadu.

Čítať celý článok...
 
Úrad verejného zdravotníctva SR reaguje na informácie, ktoré odzneli v médiách, týkajúce sa zatepľovania budov Tlačiť E-mail
Streda, 28 Október 2015 10:40

Verejnosť bola v uplynulom týždni prostredníctvom médií informovaná o zatepľovaní bytov, a s tým súvisiacimi zdravotnými ťažkosťami. V médiách odzneli tvrdenia, že ÚVZ SR vydal varovanie, resp. varuje verejnosť, že v zateplených bytoch môžu vyrásť astmatici a pod.

Čítať celý článok...
 
Nový predpis MZ SR upravuje obsah pridávanej soli pre vybrané komodity - najčastejšie otázky a odpovede k tejto téme Tlačiť E-mail
Pondelok, 26 Október 2015 10:56

Výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách (oznámenie Zb.z. č. 229/2015, čiastka 57 zo dňa 20.marca 2015)

od 1. decembra 2015 nahrádza výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/8/2004 – 100 z 15. marca 2004, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prísady do potravín.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil odpovede na najčastejšie otázky zo strany medií, nakoľko je o predmetnú tému veľký záujem.

Čítať celý článok...
 
Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom v dňoch 25. – 31. októbra 2015 Tlačiť E-mail
Pondelok, 26 Október 2015 07:53

1. Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom - leták (pdf)

2. Medzinárodný týždeň prevencie otravy olovom 25. – 31. októbra 2015 (Materiál Svetovej zdravotníckej organizácie) (pdf)

3. Informácia o olove (pdf)

4. Zdroje expozície detí olovu (pdf)

 
Prichádza chrípková sezóna Tlačiť E-mail
Štvrtok, 01 Október 2015 10:08

chripkaChrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40 ºC. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.

Epidémie chrípky vznikajú každoročne z dôvodu premenlivosti vírusov chrípky. Vírusy podliehajú drobným genetickým zmenám – mutáciám, z toho dôvodu prichádza k opakujúcim sa malým epidémiám v dvoch až troch ročných cykloch. Raz za 10 až 40 rokov prichádza k veľkej zmene vírusu. Skrížením medzi ľudským a zvieracím typom chrípkového vírus vznikne úplne nový typ vírusu, ktorý je schopný vyvolať rozsiahle pandémie. Ostatná pandémia bola zaznamenaná v rokoch 2009 – 2010. Epidémie chrípky predstavujú nielen zdravotný, ale aj závažný ekonomický a spoločenský problém.

Čítať celý článok...
 
Pády seniorov predstavujú jeden z najzávažnejších rizikových faktorov, ktoré seniorov ohrozujú Tlačiť E-mail
Streda, 30 September 2015 12:02

pady_seniorovPády sú vzhľadom na svoj rastúci výskyt v starobe a ich následky závažným problémom starostlivosti o starých ľudí. Pády vznikajú vtedy, keď mechanizmy udržiavajúce rovnováhu nedokážu korigovať prudkú zmenu polohy ťažiska. V priebehu starnutia sa výskyt pádov zvyšuje.


Každý 5. pád sa skončí zranením a každý 40. pád má za následok hospitalizáciu. Pády sú najčastejšou príčinou úrazov, ktoré sú 5. najčastejšou príčinou smrti starých ľudí. U starších ľudí sa následky úrazov liečia zložitejšie a často ich sprevádzajú rôzne komplikácie, ktoré ešte zhoršujú ich zdravotný stav i celkovú kondíciu. Čím krehkejší je zdravotný stav starnúceho človeka, tým je náchylnejší na rôzne úrazy a práve pády majú najväčší podiel na úrazoch. Medzi následky pádov patria zlomeniny krčka bedrového kĺbu, predlaktia či stavcov, poranenie lebky alebo poranenia svalov. Zranenia, ktoré spôsobia, bývajú stredne ťažké až ťažké a nie je zriedkavé, že sa končia smrťou!

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2015 (37. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 11 September 2015 13:31

is_kupaliskaVäčšina zariadení ukončila pre kúpaciu sezónu 2015 prevádzku. Závažné nedostatky na prevádzkovaných kúpaliskách neboli evidované. RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa zameriaval najmä na kontrolu hygienického stavu zariadení a odbery vzoriek vody na kúpanie. Prevádzkovateľom boli v prípade zistenia nedostatkov nariadené opatrenia na ich odstránenie.

Čítať celý článok...
 
Analýzy nepotvrdili prítomnosť botulotoxínu u pacienta Tlačiť E-mail
Štvrtok, 10 September 2015 09:40

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ BB) so sídlom v Banskej Bystrici hlásil v 33. kalendárnom týždni jeden prípad podozrenia na botulizmus u 43 - ročného pacienta. Podozrenie bolo vyslovené na základe typického klinického obrazu ochorenia t. j. náhly nástup neurologických príznakov (poruchy videnia, ťažkosti s prehĺtaním, poruchy chôdze) a na základe epidemiologickej anamnézy, v ktorej dominoval konzum  Cícerovej nátierky (3 kusy, z toho jedna  napuchnutá). Ostatné jedlá boli epidemiologickým vyšetrením vzhľadom na klinické príznaky ako faktory prenosu nákazy vylúčené.

Pri epidemiologickom vyšetrení v rodine rozhovorom s matkou pacienta bolo potvrdené, že pacient zjedol všetky tri kusy Cícerových nátierok na večeru sám. Nátierky mala rodina do doby konzumácie uchované v chladničke. Nátierku dostala rodina zo Slovenského misijného hnutia (SMH), kam bola privezená nátierka z výrobne ALFA BIO s.r.o. a do doby, kým si ju ľudia neprevzali  zo SMH, bola v tomto zariadení skladovaná v chladničke.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 27