Kalendár

posledný mesiac február 2016 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 5 1 2 3 4 5 6 7
week 6 8 9 10 11 12 13 14
week 7 15 16 17 18 19 20 21
week 8 22 23 24 25 26 27 28
week 9 29

Očkovací kalendár na rok 2015

Reklamný prúžok

Čo robiť počas horúčav?

Reklamný prúžok

Leták - Preplávajme bezpečne letom

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 5. kalendárny týždeň 2016 Tlačiť E-mail
Piatok, 05 Február 2016 13:43

chripkaV 5. kalendárnom týždni 2016 bolo hlásených 58 674 akútnych  respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 947,5/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 14,7 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Banskobystrickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 5404,8/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 1 365 osôb, čo predstavuje 2,3 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (781). Ostatné komplikácie predstavovali pneumónie (314) a otitídy (270). 

Ochorenia hlásilo 64 % lekárov pre deti a dorast a 51 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Spoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA Tlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 09:28

janpaSpoločná aktivita k výžive a fyzickej aktivite  (The Joint Action on Nutrition and Physical Activity) - JANPA (pdf)

 
Informácie k aktuálnej situácii s vírusom Zika Tlačiť E-mail
Streda, 03 Február 2016 08:23

Úrad verejného zdravotníctva SR situáciu nepretržite monitoruje cez systém varovania Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu ochorení (ECDC). Slovenskej republike aktuálne nehrozí riziko rozšírenia vírusu. Hrozba infekcie vírusu je možná iba pri vycestovaní do krajín, kde je vírus Zika rozširovaný cez komáre Aedes aegypti (aktuálny zoznam tu: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx). Cestovať do týchto krajín sa neodporúča najmä tehotným ženám. Komár Aedes aegypti podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený, preto nie je dôvod na paniku. Informácie k preventívnym opatreniam má ÚVZ SR zverejnené na webovej stránke www.uvzsr.sk.

Čítať celý článok...
 
Konzultácie k doložkám vplyvov – oznam Tlačiť E-mail
Pondelok, 01 Február 2016 14:03

Konzultácie k doložkám vplyvov – oznam (pdf)

 
Informácie k vírusu Zika Tlačiť E-mail
Piatok, 29 Január 2016 12:44

Informácie k vírusu Zika
 

Zika vírus bol prvýkrát identifikovaný v roku 1947 u opíc v Ugande. Následne v roku 1952 bol vírus identifikovaný aj u ľudí v Ugande a v Tanzánii. Zika vírus patrí do skupiny flavivírusov a na človeka je prenášaný komármi. Vyskytuje sa v Afrike, na americkom kontinente, v Ázii a v oblasti Tichého oceánu.Ako sa ochorenie spôsobené Zika vírusom prejavuje?

Inkubačný čas je 3 – 12 dní. Príznaky infekcie sú obvykle mierne a trvajú 2 – 7 dní. Ochorenie sprevádza:

-          zvýšená teplota (<38,5°C),

-          bolesti kĺbov, možné sú aj opuchy najmä menších kĺbov na rukách a nohách,

-          makulo-papulárne vyrážky šíriace sa z tváre na telo,

-          zápal spojoviek,

-          všeobecné chrípke podobné príznaky (bolesť hlavy, svalov, únava a podobne).

Nie každý nakazený má príznaky ochorenia. Infekcia u 80 % nakazených prebieha nepoznane, t. j. bez príznakov.

Čítať celý článok...
 
Informácie pre osoby cestujúce do oblastí s lokálnym výskytom vírusu Zika – Amerika, Afrika a Južný Pacifik Tlačiť E-mail
Piatok, 22 Január 2016 11:53

Aktualizácia: 28. január 2016

  • Osoby cestujúce do krajín s lokálnym výskytom vírusu Zika, by mali byť informované o aktuálnom výskyte. Zoznam oblastí postihnutých počas posledných deviatich mesiacov je k dispozícii na webovej lokalite (http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zika-information-travellers.aspx).  

  • Osoby cestujúce do týchto krajín by mali dodržiavať osobné preventívne opatrenia zabezpečujúce ochranu pred uštipnutím komárom vo vnútorných i vonkajších priestoroch, najmä od východu do západu slnka, kedy sú komáre najaktívnejšie. Keďže proti vírusu neexistuje efektívna liečba ani vakcína, je dôležité dbať na prevenciu:

Posledná úprava Štvrtok, 28 Január 2016 16:19
Čítať celý článok...
 
Výživové doplnky Tlačiť E-mail
Utorok, 22 December 2015 08:38

Výživové doplnky sú potraviny na doplnenie prirodzenej stravy. Sú koncentrovanými zdrojmi živín. Nie sú liekmi, neslúžia na liečbu a preto je v ich prípade zavádzajúce a klamlivé a zároveň preto zakázané uvádzať akékoľvek informácie o prevencii, liečbe a hojení. Výživové doplnky nesmú obsahovať zložky v množstvách ako sú v liekoch, nesmú obsahovať omamné, psychotropné látky a akékoľvek iné zložky, ktoré nie sú bezpečné, resp. v množstvách, ktoré nie sú dokázateľne bezpečné. Pokiaľ obsahujú tzv. nové zložky, tieto musia byť v súlade s nariadením (EC) 258/97.
 

Každý, kto umiestňuje výživový doplnok na trh je v plnej miere zodpovedný za jeho zdravotnú bezpečnosť a súlad s príslušnou legislatívou EU a SR. To znamená, že uvedený výživový doplnok musí spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy (zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v platnom znení, nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady,  ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín, legislatíva týkajúca sa najmä prídavných látok do potravín, extrakčných rozpúšťadiel, aróm, enzýmov, kontaminantov, rezíduí pesticídov, obalových materiálov, všeobecného označovania a osobitne označovania alergénov, všeobecnej hygieny, mikrobiologických kritérií a osobitných prísad do potravín a iné právne predpisy na tomto úseku) aj požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 16826/2007- OL, ktorým sa vydáva siedma hlava druhej časti Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca potraviny na osobitné výživové účely a výživové doplnky v platnom znení (ďalej len „výnos č. 16826/2007 – OL“) a nariadenia Komisie (ES) č. 1170/2009, ktorým sa mení a dopĺňa smernica EP a Rady 2002/46/ES a nariadenie EP a Rady (ES) č. 1925/2006, pokiaľ ide o zoznamy vitamínov a minerálnych látok a ich foriem, ktoré možno pridávať do potravín vrátane výživových doplnkov v platnom znení. V prípade použitia výživových a zdravotných tvrdení v označení, propagácii a reklame uvedeného výživového doplnku ste povinní dodržiavať požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach v označení potravín v platnom znení. Zároveň Vás upozorňujeme na rešpektovanie § 17 ods. 2 výnosu č. 16826/2007 – OL, v ktorom je uvedené: „Označovanie, prezentácia a reklama nesmie prisudzovať výživovým doplnkom schopnosť prevencie, liečby ľudských chorôb alebo odvolávať sa na také schopnosti.“ 
 

Dňa 1. januára 2016 nadobúda účinnosť novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 355/2007 Z.z.), podľa ktorej sa nahrádza doterajšia posudzovacia činnosť výživových doplnkov, ktorá je momentálne podmienená rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR podľa § 13 zákona č. 355/2007 Z. z. oznamovacou povinnosťou žiadateľa bez vydania rozhodnutia ÚVZ SR. Do zákona č. 355/2007 Z. z. sa tiež doplnila povinnosť fyzickej osoby - podnikateľa alebo právnickej osoby predkladať ÚVZ SR oznámenie o zložení a označovaní výživových doplnkov alebo nových potravín na umiestnenie na trh najneskôr v deň jeho umiestnenia na trh, ako aj skutková podstata správneho deliktu za nerešpektovanie tejto povinnosti.

To znamená, že od 1. januára 2016 má podľa § 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z. každý prevádzkovateľ zodpovedný za umiestnenie výživového doplnku na trh v Slovenskej republike (t.j. výrobca, dovozca alebo distribútor) oznamovaciu povinnosť voči Úradu verejného zdravotníctva SR doručením Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. vo formáte *. pdf. (nie vo formátoch: .XLS, .JPG, .DOC, .XLSX a pod.). Formulár je potrebné uložiť na disk počítača, vyplniť v Adobe Acrobat Reader a odoslať ako prílohu vloženú do e-mailu. NIE odoslať v Adobe Acrobat Reader prostredníctvom tlačidla Odoslať formulár.
 
V jednej e-mailovej správe posielajte LEN jedno Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku. Predmet e-mailovej správy prosíme uviesť: VD_nazov vyrobku.


Dátum poslednej aktualizácie: 04.02.2016
Oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku si môžete stiahnuť tu: Registračný formulár PDF_icon
Formulár Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku je priebežne aktualizovaný. Je preto potrebné zasielať vždy aktuálnu najnovšiu verziu. 

Usmernenie k vyplneniu Oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku

 

Zaevidovanie výživového doplnku bude v registri výživových doplnkov vykonané až po uhradení správneho poplatku vo výške 50,00 €.
 

Systém vygeneruje potvrdenie o tom, že Úrad verejného zdravotníctva SR prijal Vaše oznámenie o zložení a označovaní výživového doplnku (§ 5 ods. 4 písm. an) zákona č. 355/2007 Z. z.


zaPlatenie  správneho  poplatku


Platobný predpis na zaplatenie správneho poplatku, ktorý Vám bude doručený ako spätná informácia e-mailom, je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného na platobnom predpise, platobné údaje NIE je možné použiť na opakovaný úkon.

 

Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:

-     na KIOSKu použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (KIOSK na bezhotovostnú úhradu je umiestnený aj na prízemí budovy ÚVZ SR, oproti podateľni),

-     prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol).

V prípade úhrady zo zahraničného účtu, je potrebné E2E referenciu z platobného predpisu uviesť do Poznámky.

-     zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,

-     zaplatením v pokladni ÚVZ SR (hotovostne, bezhotovostne).


Doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na ÚVZ SR, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme.

Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise. Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť. 


Register zaevidovaných oznámení o zložení a označovaní výživových doplnkov sa aktualizuje v mesačných intervaloch, vždy k piatemu dňu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.


Na e-mailovú adresu: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. je možné zasielať iba oznámenia o zložení a označovaní výživového doplnku vo formáte *. pdf.


Všetky dostupné informácie sa nachádzajú na web stránke: www.uvzsr.sk, v časti Výživové doplnky.

 
Ako sa chrániť počas mrazov Tlačiť E-mail

Pripravte sa na zimumraz

  • ideaPripravte svoju domácnosť na zimné obdobie. Skontrolujte systém vykurovania a v prípade potreby zabezpečte jeho funkčnosť.

  • Pripravte si náhradné zdroje tepla pre prípad poruchy systému vykurovania či prerušenia dodávky tepla.

  • Zabezpečte si teplé prikrývky.

  • Ak ste v akejkoľvek rizikovej skupine, zaočkujte sa proti chrípke v dostatočnom predstihu.

  • Všímajte si svoje okolie a zvážte, kto z Vašej rodiny, susedov či priateľov by mohol byť ohrozený vplyvom mrazivého počasia a pomôžte mu chrániť sa v zimnom období.

Čítať celý článok...
 
Informácia o nevyhovujúcom výrobku – migrácia kadmia a olova zo skleneného hrnčeka s potlačou pôvodom z Číny Tlačiť E-mail
Utorok, 15 December 2015 10:11

skleneny_hrncek1sÚradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  bolo Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané varovné oznámenie č.  2015.1507 –  migrácia kadmia a olova zo skleneného hrnčeka s potlačou z Číny. Názov a označenie výrobku: Hrnček Lugano, sklenený hrnček s potlačou s rúčkou, objem 360 ml, čiarový kód 8591022232194, výrobca: Anhui Faqiang Glass Co., Ltd., Čína.

Na základe priloženého distribučného listu bol tento výrobok distribuovaný na Slovensko. Výrobok nevyhovuje požiadavkám nariadenia 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Čítať celý článok...
 
Nový predpis MZ SR upravuje obsah pridávanej soli pre vybrané komodity - najčastejšie otázky a odpovede k tejto téme Tlačiť E-mail
Pondelok, 26 Október 2015 10:56

Výnos Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 20. marca 2015 č. S08975-OL-2014, ktorým sa ustanovujú požiadavky na jedlú soľ v potravinách (oznámenie Zb.z. č. 229/2015, čiastka 57 zo dňa 20.marca 2015)

od 1. decembra 2015 nahrádza výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 608/8/2004 – 100 z 15. marca 2004, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca prísady do potravín.

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravil odpovede na najčastejšie otázky zo strany medií, nakoľko je o predmetnú tému veľký záujem.

Čítať celý článok...
 
Úrad verejného zdravotníctva SR reaguje na informácie, ktoré odzneli v médiách, týkajúce sa zatepľovania budov Tlačiť E-mail
Streda, 28 Október 2015 10:40

Verejnosť bola v uplynulom týždni prostredníctvom médií informovaná o zatepľovaní bytov, a s tým súvisiacimi zdravotnými ťažkosťami. V médiách odzneli tvrdenia, že ÚVZ SR vydal varovanie, resp. varuje verejnosť, že v zateplených bytoch môžu vyrásť astmatici a pod.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 26