Kalendár

posledný mesiac marec 2015 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 9 1
week 10 2 3 4 5 6 7 8
week 11 9 10 11 12 13 14 15
week 12 16 17 18 19 20 21 22
week 13 23 24 25 26 27 28 29
week 14 30 31

Očkovací kalendár na rok 2015

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 13. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Marec 2015 13:02

V 13. kalendárnom týždni bolo hlásených 50 606 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 707,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o 0,8 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Banskobystrickom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 4 407,5/100 000 (graf 2).

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody 2015 - Výsledky vzoriek vody vyšetrených na ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Štvrtok, 26 Marec 2015 14:25

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody, poskytol verejnosti dňa 23. marca 2015 bezplatné laboratórne vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú z chemických ukazovateľov kvality pitnej vody najčastejšie prekračovanými ukazovateľmi v individuálnych zdrojoch (v studniach) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Analyzovaných bolo 172 vzoriek.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Marec 2015 10:47

sdv2015_logoZa Svetový deň vody je označovaný 22. marec. Témou  Svetového dňa vody je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.


Ľudia potrebujú vodu. Voda je v centre trvalo udržateľného rozvoja. Vodné zdroje a rozsah služieb, ktoré poskytujú, podporujú znižovanie chudoby, hospodársky rast a udržateľnosť životného prostredia. Voda v súvislosti s potravinami a energetickou bezpečnosťou, zdravím ľudí a životným prostredím prispieva k zlepšeniu sociálnej pohody a k všeobecnému rastu spoločnosti. Voda ovplyvňuje živobytie miliardám ľudí. Tohtoročný Svetový deň vody sa dotýka viacerých oblastí a to zdravia, prírody, urbanizácie, priemyslu, energetiky, potravín a rovnosti.

Čítať celý článok...
 
Oznam Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec) Tlačiť E-mail
Streda, 11 Marec 2015 12:57

oznamuje všetkým záujemcom z radov občanov, že dňa 23. marca 2015 (t. j. v pondelok) bude bezplatne poskytovať orientačné laboratórne vyšetrenie vzoriek vody a odborné poradenstvo v oblasti zdravotnej bezpečnosti pitnej vody z verejných vodovodov a individuálnych studní, ochrany vlastných vodných zdrojov a ďalších problémov, týkajúcich sa pitnej vody a jej významu pre zdravie človeka.

Čítať celý článok...
 
Rímska deklarácia o výžive Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04 December 2014 14:02

V dňoch 19. – 21. novembra 2014 sa Ríme konala druhá medzinárodná konferencia o výžive (INC2) pod vedením Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a  Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Konferencie sa zúčastnili poprední predstavitelia a zástupcovia vlád, významné politické a spoločenské osobnosti zo 196 krajín sveta.


Prvá takáto konferencia sa konala v roku 1992 a jej záväzkami bolo znížiť hlad a podvýživu svetovej populácie. Nové výzvy na dosiahnutie cieľov má za úlohu riešiť Rímska deklarácia o výžive a Rámec aktivít pre vykonávanie deklarácie.


Rímska deklarácia
o výžive má za cieľ riešiť nedostatočnú výživu vo všetkých svojich podobách a hľadať možnosti jej riešenia počas najbližších desiatok rokov.

Čítať celý článok...
 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 30. 9. 2014 Tlačiť E-mail
Pondelok, 01 December 2014 10:50

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak od začiatku 21. storočia pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2013 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (83 prípadov, incidencia 1,5 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov Slovenskej republiky) a v porovnaní s rokom 2012 (50 prípadov, incidencia 0,9 na 100 000) prišlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 66 %.
 

V troch prvých štvrťrokoch 2014 pokračoval vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie, keď nastal mierny vzostup incidencie v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku. Od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2014 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 65 nových prípadov HIV infekcie, diagnostikované boli dva prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené boli dva prípady úmrtí pacientov s HIV infekciou. Všetky prípady sa vyskytli u občanov Slovenskej republiky, nebol zaznamenaný žiadny prípad infekcie u cudzincov.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň AIDS 2014 Tlačiť E-mail
Streda, 26 November 2014 12:55

AIDS1. december si každoročne pripomíname ako Svetový deň AIDS. V tento deň sú aktivity odbornej a laickej verejnosti zamerané na poskytovanie informácií o tomto ochorení, o možnostiach prevencie, diagnostiky a liečby. Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Témou tohto ročníka je „Closing the gap in HIV prevention and treatment“, čiže snaha o odstránenie nedostatkov v oblasti prevencie a liečby HIV.
 

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. Týka sa všetkých štátov, komunít, rodín aj jednotlivcov. Podľa organizácie UNAIDS (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) žilo koncom roku 2013 na svete asi 35 miliónov ľudí s HIV, pričom z tohto počtu bolo približne 2,1 milióna novoinfikovaných osôb. Takmer 70 % infikovaných osôb žije v oblasti Subsaharskej Afriky. Zaznamenaných bolo približne 1,5 milióna úmrtí na AIDS. V roku 2013 bola antiretrovírusová liečba zabezpečená u takmer u 8 miliónov ľudí žijúcich s HIV, z tohto počtu bolo 740 000 detí.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň prevencie týrania a zneužívanie detí Tlačiť E-mail
Piatok, 28 November 2014 13:08

Úrad verejného zdravotníctva SR sa pripája k ďalším rezortom k spoločnému Vyhláseniu pri príležitosti 19. novembra, Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí, a 20. novembra, výročia prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa.


Spoločné vyhlásenie (pdf)

 
Ako sa chrániť počas chrípkovej sezóny Tlačiť E-mail
Pondelok, 24 November 2014 09:19

Chrípkovou sezónou sa označuje obdobie od októbra do konca apríla, ktoré je v našej zemepisnej šírke charakteristické zvýšenou chorobnosťou na akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení.


Medzi akútne respiračné ochorenia patria ochorenia ako nádcha, angína, zápal prínosných dutín, hrtana, hltana, priedušiek, priedušnice a zápal pľúc. Môžu prebiehať aj ako bezpríznakové ochorenia, cez ľahké prechladnutie až po ťažké alebo komplikované ochorenia s postihnutím ucha, oka, nervovej sústavy alebo tráviacej sústavy.


Akútne respiračné ochorenia vrátane chrípky, sa prenášajú vdýchnutím vzduchu, ktorý je kontaminovaný pôvodcom ochorenia (najčastejšie vírus alebo baktéria). Môžu sa prenášať aj priamym kontaktom s infikovanou osobou a nepriamym prenosom kontaminovanými rukami a predmetmi dennej potreby.

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte škodlivého výrobku – výživový doplnok VIMAX Tlačiť E-mail

Dňa 3. 11. 2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR") Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané následného oznámenie Českej republiky k výstražnému oznámeniu Českej republiky č. 2014.1461 Nepovolené látka sildenafil vo výživovom doplnku z Kanady, cez Rumunsko. Názov výrobku: VIMAX, plastová fľaštička s obsahom 30 kapsúl, 20 g, iné označenie: Male Virility Enhancement, 100 % natural product, dátum min. trvanlivosti: 31/12/2016, výrobné číslo: 1212, krajina pôvodu: Kanada. Predmetný výrobok bol do Českej republiky zaslaný zo Slovenska, predajca: Vimax – Pills, Dušan Hutka, Štúrova 28, 038 54 Krpeľany (prevádzkovateľ e-shopu). Uvedená skutočnosť však nebola podložená žiadnym dokladom.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň osteoporózy Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 Október 2014 10:56

osteoporozaPodľa WHO je osteoporóza „systémové ochorenie skeletu, definované ako zníženie obsahu kostnej hmoty a narušenie mikroarchitektúry kostného tkaniva, zapríčiňujúce zvýšenú krehkosť, čo vyúsťuje do zvýšeného rizika zlomenín už pri minimálnom úraze.“ Celosvetové štatistiky hovoria, že každá 3. žena a každý 5. muž nad 50 rokov sú ohrození rizikom osteoporotickej zlomeniny. Na zvyšujúce sa riziko ochorenia upozorňuje od roku 1996 Svetový deň osteoporózy.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 25