Kalendár

posledný mesiac apríl 2015 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Očkovací kalendár na rok 2015

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Informácia o výskyte škodlivého výrobku – hlbokozmrazené kuracie stehná bez kosti a kože, pôvodom z Poľska Tlačiť E-mail
Utorok, 21 Apríl 2015 13:13

kuracie_Salmonella_2015_02sDňa 20. 4. 2015 o 15,23 hod. bol Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z národného kontaktného bodu pre Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá (RASFF) v Slovenskej republike zaslaný distribučný zoznam poskytnutý Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou (RVPS) Nitra, ktorá vykonala kontrolu v spoločnosti Sniežik s.r.o. (príjemca predmetného výrobku v Slovenskej republike), pri ktorej zistila, že predmetný výrobok bol distribuovaný do zariadení spoločného stravovania, vrátane školských a predškolských zariadení.

Jedná sa o výrobok Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože, hlbokozmrazené, dátum výroby: 31.3.2015, DMT: 29.3.2016, šarža 30032015, balenie: VAC sáček, 2 kg,  krajina pôvodu Poľsko, výrobca: Zaklady Miesne Unimies Sp. z o.o., PL 12030323WE, dodávateľ z Českej republiky firma Twardzik CZ s.r.o., Panska 25/A, Kunovice, príjemca zásielky v Slovenskej republike Sniežik s.r.o., Lahňa 269, 951 24 Čáb.

Čítať celý článok...
 
Zmena bankového účtu správnych poplatkov Tlačiť E-mail
Pondelok, 13 Apríl 2015 00:00

Úrad verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR") spustil prevádzku platobného systému E-KOLOK pri úhrade správnych poplatkov. Občania a podnikatelia môžu využiť nové možnosti úhrady správnych poplatkov nasledovne:

1. Správne poplatky, ktoré sú v sume do 300 €, je možné Úradu verejného zdravotníctva SR zaplatiť nasledovne:

a) Potvrdením pre evidenciu poplatku, zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.,

b) Prevodom na účet:

 Číslo zberného účtu: 860-20545796/6500
 IBAN: SK91 6500 0008 6000 2054 5796
 SWIFT(BIČ): POBNSKBA

 Pre identifikáciu platby je nutné zadať:

 Variabilný symbol: IČO právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý platí správny poplatok
 Špecifický symbol: ID kód služby podľa Číselníka služieb k výberu správnych poplatkov na ÚVZ SR (dokument pdf priložený)
 Poznámka: uviesť obchodné meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, resp. meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická  osoba

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 17 Apríl 2015 12:43

V 16. kalendárnom týždni bolo hlásených 42 163 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 486,7/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť oproti predchádzajúcemu týždňu stúpla o 10,0 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Bratislavskom kraji, najnižšia v Prešovskom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola zaznamenaná vo vekovej skupine 0 – 5 ročných osôb, t. j. 3 848,9/100 000 (graf 2).

Čítať celý článok...
 
Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2014 Tlačiť E-mail
Piatok, 17 Apríl 2015 12:28

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak od začiatku XXI. storočia pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. V roku 2014 bol zaznamenaný doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku (86 prípadov, incidencia 1,59 prípadov HIV infekcie na 100 000 obyvateľov SR) a v porovnaní s rokom 2013 (83 prípadov, incidencia 1,53 na 100 000) došlo k vzostupu vo výskyte prípadov o 3,6%. V roku 2014 boli diagnostikované 4 prípady syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a hlásené boli 3 prípady úmrtí pacientov s HIV infekciou. Všetky prípady AIDS a úmrtí sa vyskytli u občanov SR. Z 86 nových prípadov HIV infekcie boli tri diagnostikované u cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike (bez prechodu infekcie do štádia AIDS).

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2015 ,,Voda a udržateľný rozvoj“ Tlačiť E-mail
Štvrtok, 16 Apríl 2015 11:59

Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2015 ,,Voda a udržateľný rozvoj" (pdf)

 
Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami Tlačiť E-mail
Piatok, 16 Máj 2014 09:19

kliestJarné obdobie na Slovensku so sebou prináša aj aktivitu kliešťov, pričom v súčasnom období evidujeme ich zvýšený výskyt. Ako je známe, kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych i mestských lokalitách. Pri prechode cez miesta ich výskytu môžu kliešte uštipnúť človeka, čím vzniká riziko možného prenosu infekcie, v prípade ak kliešť bol predtým infikovaný.

S cieľom zvýšiť prevenciu a informovanosť detí a dospelých, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci s Európskym centrom pre prevenciu a kontrolu chorôb pripravil informačné letáky s tematikou Ako sa chrániť pred kliešťom a ochoreniami prenášanými kliešťami.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň zdravia – Bezpečnosť potravín Tlačiť E-mail
Utorok, 07 Apríl 2015 11:08

plagatKaždoročne si odborná i laická verejnosť pripomína 7. apríla - Svetový deň zdravia (World Health Day). Tento deň bol v roku 1950 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948.

Bezpečnosť potravín: „od farmy na tanier, robme potraviny bezpečné" je témou Svetového dňa zdravia 7. apríla 2015. V tento deň sa spoločne zameriavame na pripomenutie, aká je dôležitá bezpečnosť potravín po celej dĺžke potravinového reťazca v globalizovanom svete, od výroby, dopravy, prípravy po spotrebu.

V priebehu uplynulého polstoročia, proces, pri ktorom sa jedlo dostane z farmy až na tanier sa radikálne zmenil. Ohrozenie zdravotnej bezpečnosti potravín, ktoré sa vyskytne na jednom mieste - v jednej krajine, môže mať vplyv na zdravotný stav spotrebiteľov, ktorí žijú na druhej strane planéty. Je potrebné aby si aj v tento deň, každý v celom potravinovom reťazci, od výrobcu až k spotrebiteľovi, pripomenul ako je dôležité dodržiavať bezpečné zaobchádzanie s potravinami.

Čítať celý článok...
 
EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ 2015 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 02 Apríl 2015 08:41

EIW_2015_2V roku 2015 bude Slovenská republika opäť participovať na aktivitách Európskeho imunizačného týždňa (EIW). Kampaň EIW vyhlasuje Svetová zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre Európu, a je zameraná na zdôraznenie významu očkovania.

Jubilejný 10. ročník EIW sa uskutoční v dňoch od 20. 4. 2015 do 25. 4. 2015.

Téma tohto ročníka sa zameriava na potrebu obnovenia záujmu o očkovanie na politickej, profesionálnej a individuálnej úrovni. Koordinátorom aktivít EIW je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v Slovenskej republike.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody 2015 - Výsledky vzoriek vody vyšetrených na ÚVZ SR Tlačiť E-mail
Štvrtok, 26 Marec 2015 14:25

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri príležitosti Svetového dňa vody, poskytol verejnosti dňa 23. marca 2015 bezplatné laboratórne vyšetrenie vody z individuálnych vodných zdrojov (studní) vo vybraných ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Dusičnany a dusitany sú z chemických ukazovateľov kvality pitnej vody najčastejšie prekračovanými ukazovateľmi v individuálnych zdrojoch (v studniach) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). Analyzovaných bolo 172 vzoriek.

Čítať celý článok...
 
Svetový deň vody Tlačiť E-mail
Piatok, 13 Marec 2015 10:47

sdv2015_logoZa Svetový deň vody je označovaný 22. marec. Témou  Svetového dňa vody je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená so všetkými oblasťami života berúc do úvahy to, akú budúcnosť si chceme vytvoriť.


Ľudia potrebujú vodu. Voda je v centre trvalo udržateľného rozvoja. Vodné zdroje a rozsah služieb, ktoré poskytujú, podporujú znižovanie chudoby, hospodársky rast a udržateľnosť životného prostredia. Voda v súvislosti s potravinami a energetickou bezpečnosťou, zdravím ľudí a životným prostredím prispieva k zlepšeniu sociálnej pohody a k všeobecnému rastu spoločnosti. Voda ovplyvňuje živobytie miliardám ľudí. Tohtoročný Svetový deň vody sa dotýka viacerých oblastí a to zdravia, prírody, urbanizácie, priemyslu, energetiky, potravín a rovnosti.

Čítať celý článok...
 
Rímska deklarácia o výžive Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04 December 2014 14:02

V dňoch 19. – 21. novembra 2014 sa Ríme konala druhá medzinárodná konferencia o výžive (INC2) pod vedením Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a  Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Konferencie sa zúčastnili poprední predstavitelia a zástupcovia vlád, významné politické a spoločenské osobnosti zo 196 krajín sveta.


Prvá takáto konferencia sa konala v roku 1992 a jej záväzkami bolo znížiť hlad a podvýživu svetovej populácie. Nové výzvy na dosiahnutie cieľov má za úlohu riešiť Rímska deklarácia o výžive a Rámec aktivít pre vykonávanie deklarácie.


Rímska deklarácia
o výžive má za cieľ riešiť nedostatočnú výživu vo všetkých svojich podobách a hľadať možnosti jej riešenia počas najbližších desiatok rokov.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 25