Kalendár

posledný mesiac júl 2014 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 27 1 2 3 4 5 6
week 28 7 8 9 10 11 12 13
week 29 14 15 16 17 18 19 20
week 30 21 22 23 24 25 26 27
week 31 28 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2014

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2014 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 25 Júl 2014 11:13

letne_horucavyNa kúpaliskách bola zaznamenaná maximálna návštevnosť počas uplynulého víkendu. Počas týždňa návštevnosť poklesla a prevádzka kúpalísk bola vzhľadom na nestále počasie a časté zrážky v niektorých okresoch prerušovaná (napr. Poprad, Považská Bystrica). V termíne od 14.7.2014 do 23.7.2014 bol RÚVZ vykonávaný na prírodných a umelých kúpaliskách so sezónnou prevádzkou na území celej SR cielený ŠZD, zameraný na preverenie celkového stavu kúpalísk. ŠZD bol upriamený na plnenie povinností, vyplývajúcich prevádzkovateľom prírodných a umelých kúpalísk zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku. Prevádzkovateľom boli v prípade zistenia nedostatkov nariadené opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2014 (29. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 18 Júl 2014 11:27

letne_horucavyV dôsledku zlepšenia počasia v tomto týždni sa zvýšila návštevnosť na kúpaliskách.  

Na zahájenie prevádzky čakajú ešte 4 umelé kúpaliská a 1 prírodné kúpalisko.

Na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávajú príslušné RÚVZ štátny zdravotný dozor (aj počas víkendov) a pokračujú v odberoch vzoriek vôd. Stav kontrolovaných kúpalísk je vyhovujúci a prevádzkovatelia si plnia povinnosti, ktoré im ukladá platná legislatíva.  

Na základe výsledkov analýz vzoriek predložených prevádzkovateľmi bola pre RO Gazarka Šaštín Stráže v Trnavskom kraji prerušená prevádzka. Na základe zistenia premnoženia cyanobaktérií bol vydaný zákaz kúpania od 17.7. 2014. Ostatné výsledky vyhoveli požiadavkám na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku a počas kontrol neboli zistené také závažné nedostatky, ktoré by viedli k vydaniu ďalšieho zákazu kúpania.

RÚVZ pokračujú aj v monitorovaní vody a prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2014 (28. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 11 Júl 2014 12:35

letne_horucavyPre premenlivé a nestále počasie bola návštevnosť na kúpaliskách aj počas tohto týždňa nízka a ich prevádzka prerušovaná. Na zahájenie prevádzky čaká ešte 6 umelých kúpalísk
a 1 prírodné kúpalisko. Na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávajú príslušné RÚVZ štátny zdravotný dozor (aj počas víkendov) a pokračujú v odberoch vzoriek vôd. Stav kontrolovaných kúpalísk je vyhovujúci a prevádzkovatelia si plnia povinnosti, ktoré im ukladá platná legislatíva.  Výsledky analýz vzoriek, predložené prevádzkovateľmi vyhovujú požiadavkám na kvalitu vody na prírodnom a umelom kúpalisku a počas kontrol neboli zistené také závažné nedostatky, ktoré by viedli k vydaniu zákazu kúpania.


RÚVZ pokračujú aj v monitorovaní vody a prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2013/2014 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Utorok, 08 Júl 2014 12:28

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2013/2014 v Slovenskej republike (pdf)

 
Európska komisia sa pýta občanov na kvalitu pitnej vody v Európe - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Pondelok, 07 Júl 2014 12:47

V roku 2013 Európska občianska iniciatíva Right2Water (Právo na vodu) po prvýkrát v histórii EÚ zozbierala dostatočný počet hlasov (1 884 790) v petícii ,,Voda a sanitácia sú ľudské právo. Voda je verejné dobro, nie komodita." a prispela k tomu, aby sa Európska komisia začala vážne zaoberať požiadavkami petície. Viac informácií o iniciatíve Right2Water je k dispozícii na internetovej stránke: http://www.right2water.eu/.

Európska komisia na túto iniciatívu reagovala tak, že od 23.6.2014 do 15.9.2014 prebieha celoeurópska verejná konzultácia prostredníctvom online dotazníka, v ktorom sa snaží zistiť názor občanov na zásobovanie pitnou vodou v malých a veľkých zásobovaných oblastiach, na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2014 (27. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 04 Júl 2014 13:16

letne_horucavyPre nepriaznivé počasie bola návštevnosť na kúpaliskách počas týždňa veľmi nízka a prevádzka niektorých kúpalísk v severných okresoch bola prerušená. Do prevádzky boli uvedené ďalšie umelé kúpaliská a 1 prírodné kúpalisko (PK Liptovská Mara – Liptovský Trnovec). Na prevádzkovaných kúpaliskách vykonávali príslušné RÚVZ štátny zdravotný dozor a pokračovali v odberoch vzoriek vôd na kúpanie.  Stav prevádzkovaných kúpalísk je vyhovujúci. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

V budúcom týždni bude schválená prevádzka posledných kúpalísk, ktoré budú mať počas  kúpacej sezóny 2014 organizovanú rekreáciu.

Čítať celý článok...
 
Užitočné informácie pre rodičov počas letných mesiacov Tlačiť E-mail
Utorok, 01 Júl 2014 14:01

deti_059Leto v nás evokuje nielen pohodu a pekné počasie s predstavou slnečných lúčov, vody a oddychu, ale prináša so sebou aj niektoré riziká, ktoré hrozia najmä deťom,  a o ktorých je potrebné vedieť, aby sme sa vyvarovali nepríjemnostiam.

Jedným z rizík, ktoré hrozia deťom s nastávajúcim teplým počasím, je výskyt úpalu. Vzniká intenzívnym, priamym slnečným žiarením na nechránenú hlavu a zátylok dieťaťa. Pozorujeme ho u detí, ktoré v horúčavách nemajú prikrytú hlavu a prejavuje sa zvýšenou telesnou teplotou, bolesťami hlavy, povrchným a zrýchleným dýchaním, rýchlym pul  zom a nevoľnosťou. Rodičia by mali na to myslieť a kontrolovať, aby deti počas horúcich dní nosili ľahký, svetlý, vzdušný odev, pokrývku hlavy, kvalitné slnečné okuliare a používali krémy proti UV žiareniu s vysokým ochranným faktorom. Zvýšená fyzická námaha by sa mala prispôsobiť prostrediu, deti by si mali robiť častejšie prestávky v tieni a v čase medzi 11-15 hodinou sa nevystavovať slnečným lúčom.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2014 (26. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Jún 2014 18:37

V 26. týždni boli do prevádzky uvedené ďalšie umelé a prírodné kúpaliská. Pokračovali kontroly pripravenosti a odbery vzoriek na kúpaliskách, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.
Návštevnosť kúpalísk je zatiaľ priemerná až nízka. Jej zvýšenie sa predpokladá v budúcom týždni vzhľadom na začiatok letných prázdnin. Predpokladá sa tiež, že v 27. týždni budú uvedené do prevádzky posledné kúpaliská, ktoré budú mať počas tejto kúpacej sezóny organizovanú rekreáciu. Kúpaliská, ktoré doteraz nepožiadali o schválenie prevádzky, zostanú pravdepodobne mimo prevádzky pre nevyhovujúci technický stav, prebiehajúce rekonštrukcie príp. nedostatok financií.

Čítať celý článok...
 
Otázky a odpovede v súvislosti s organizovaním zotavovacích podujatí pre deti a mládež Tlačiť E-mail
Piatok, 27 Jún 2014 18:14

Úrad verejného zdravotníctva SR ponúka niekoľko odborných rád pri výbere vhodných podujatí pre svoje deti počas letných prázdnin.

1. Čo sa rozumie pod zotavovacím podujatím pre deti a mládež?

V zmysle § 25 zákona 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 355/2007 Z. z.") sa zotavovacím podujatím rozumie organizovaný spoločný pobyt najmenej 5 detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni, ktorého účelom je rekreácia detí a mládeže, posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti.

Čítať celý článok...
 
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2014 (stav ku dňu 13.06.2014) Tlačiť E-mail
Piatok, 20 Jún 2014 13:51

is_kupaliskaZa kúpaciu sezónu (ďalej len „KS“) je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Začiatok skutočnej prevádzky kúpalísk je však každoročne ovplyvnený stavom ich pripravenosti, aktuálnym počasím a záujmom verejnosti. Maximálne sú kapacity kúpalísk využívané až po začiatku letných školských prázdnin. K termínu začiatku KS sú v prevádzke obyčajne len termálne kúpaliská. Na ostatných kúpaliskách prebiehajú pred týmto termínom prípravné práce na začiatok prevádzky.  

Začiatok prevádzky sezónnych prírodných aj umelých kúpalísk je podmienený vydaním kladného rozhodnutia miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“). RÚVZ vydá súhlas k prevádzke na základe kontroly celkovej pripravenosti zariadenia, vyhovujúcich výsledkov kontroly kvality vody na kúpanie a predloženého prevádzkového poriadku zariadenia. Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky zariadenia plniť povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška
č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení
a vyhláška č. 309/2012
Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie
v znení vyhlášky č. 397/2013 Z. z..

Čítať celý článok...
 
Informácie pre cestovateľov Tlačiť E-mail
Utorok, 17 Jún 2014 13:20

cestovateliaPred cestou

            Cestovanie môže často so sebou prinášať aj riziko poškodenia zdravia. V záujme predchádzania potenciálnym zdravotným problémom sa cestujúcim odporúča, aby si v dostatočne dlhom čase  pred cestou naplánovali návštevu svojho lekára. Zvlášť dôležité je to u osôb cestujúcich do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov.

Je celý rad rizík, ktoré cestujúceho môžu ohroziť počas cesty alebo pri pobyte v neznámom prostredí. Môžu to byť napríklad:

-   nepriaznivé účinky samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli);

-   infekčné choroby;

-   alergie;

-   úrazy a drobné poranenia;

-   telesná záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí;

-   príznaky zo strany srdcovocievneho, zažívacieho a dýchacieho systému;

-   športové riziká (potápanie, horolezectvo);

-   násilie (krádeže, prepadnutia);

-   psychická záťaž v dôsledku samoty.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 25