Vody na kúpanie

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Dotazníky a tlačivá

Kalendár

posledný mesiac august 2017 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 31 1 2 3 4 5 6
week 32 7 8 9 10 11 12 13
week 33 14 15 16 17 18 19 20
week 34 21 22 23 24 25 26 27
week 35 28 29 30 31

Očkovací kalendár na rok 2017

Reklamný prúžok

Leták - Kúpte sa pri bazéne zdravšie

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok

Leták - Diabetes mellitus alebo cukrovka

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Nebezpečné kozmetické výrobky 14. 8. 2017 Tlačiť E-mail
Pondelok, 14 August 2017 12:59

Logo_RAPEXÚrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky upozorňuje na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Írsku a vo Švédsku.
 

Ide o nasledujúce výrobky:1. hlásenie č. 1006/17

názov:  Zinc and Castor Oil Cream – krém so zinkom a bobrím olejom určený pre deti do plienkovej oblasti

značka: Cotton Tree

výrobná dávka a dátum spotreby: Zc 518 (11/2018)

Zc 607 (04/2019)

Zc 602 (02/2019)

Zc 603 (02/2019)

Zc 604 (02/2019)

Zc 609 (06/2019)

Zc 614 (09/2019)

krajina pôvodu: India

zodpovedná osoba - dovozca:151 Products Limited, The Old School House, 39 Bengal    Street, Manchester, United Kingdom

popis: 300 ml, biely plastový téglik s popisom, viď obrázok

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (32. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 11 August 2017 13:26

vody_na_kupanie8Vzhľadom na priaznivé počasie sa návštevnosť na väčšine kúpalísk v 32. týždni zvýšila opäť na maximum.  RÚVZ vykonávajú na prevádzkovaných kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD) a pokračujú v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa. Kúpaliská s povolenou rekreáciou sú prevádzkované v súlade
s platnými hygienickými predpismi.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (31. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 04 August 2017 13:04

vody_na_kupanie7Prevádzkovanie kúpalísk v 31. týždni ovplyvnilo priaznivé počasie na kúpanie s vysokými teplotami. Väčšina kúpalísk mala vysokú návštevnosť. RÚVZ vykonávajú na prevádzkovaných kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD) a pokračujú v monitorovaní kvality vody na kúpanie na prírodných kúpaliskách bez prevádzkovateľa. Kúpaliská s povolenou rekreáciou sú prevádzkované v súlade s platnými hygienickými predpismi.PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ A PRÍRODNÉ VODNÉ PLOCHY


K 31.07.2017 je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na 16 prírodných kúpaliskách a nasledovných prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou:

Čítať celý článok...
 
Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí Tlačiť E-mail
Utorok, 01 August 2017 10:59

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (CLP) v platnom znení


Upozornenie


Upozorňujeme na nutnosť sledovať povinnosti na správnu klasifikáciu, označovanie a balenie chemických látok a zmesí v súlade s jednotnou legislatívou platnou v tejto oblasti v EÚ. Je nutné postupovať podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES o klasifikácii, označovaní a balení chemických látok a zmesí (CLP) v platnom znení (ďalej „Nariadenie EP a Rady č. 1272/2008/ES“).

Európska chemická agentúra upozorňuje, že k 1. júnu 2017 sa ukončila výnimka z výlučného uplatňovania globálneho harmonizovaného systému na označovanie a balenie látok a zmesí, ktoré boli uvedené na trh v EÚ  pred stanoveným termínom. Údaje o aktuálnej klasifikácii chemických látok sú dostupné na web stránke Európskej chemickej agentúry:

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (30. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 28 Júl 2017 00:00

vody_na_kupanie6

Návštevnosť počas uplynulého týždňa bola poznačená nestabilným počasím a výdatnými zrážkami. Mnoho umelých kúpalísk prerušilo prevádzku (napr. v okresoch Trnava, Považská Bystrica, LK Revúca, AquaFun PARK Veľká Lomnica, Kúpalisko Spišský Hrhov). Kúpaliská a bazény v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Martin sa využívajú len počas horúcich letných dní, ich otvorenie závisí od počasia. Na väčšine prevádzkovaných kúpalísk neboli evidované závažné nedostatky, ktoré by viedli k uzatvoreniu prevádzky. RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa zameriava najmä na kontrolu hygienického stavu zariadení a odbery vzoriek vody na kúpanie. Prevádzkovateľom boli v prípade zistenia nedostatkov nariadené opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

 

Čítať celý článok...
 
Ochráňte deti pred úrazmi: Máte bezpečný domov? Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Júl 2017 13:40

IMG_8964Deti majú výrazne nižšie ťažisko tela ako dospelí,  preto ľahšie strácajú rovnováhu a častejšie padajú. Najviac detských úrazov sa stáva doma,  v nedeľu, skôr popoludní a najohrozenejšie sú deti od trinásť do pätnásť rokov. Myslite na to nielen počas prázdnin. Úrazom môžete predísť efektívnou prevenciou.


Takmer polovica vážnych detských úrazov sa stáva v dome, alebo v jeho okolí. Najčastejšími príčinami sú pády, oheň a popáleniny, utopenie, udusenie, neúmyselné použitie strelných zbraní a otravy. ,, Domov je pre malé deti rizikové miesto najmä preto, lebo tam trávia najviac času,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. ,,V staršom veku domácich úrazov prirodzene ubúda. Pod úrazmi v domácnosti v širšom slova zmysle rozumieme nielen zranenia vzniknuté v byte a v priľahlých priestoroch ako schodisko, pivnica, povala, garáž, kôlňa, domáca dielňa, dvor, alebo záhrada, ale aj úrazy pri práci na chatách, či pri stavbe rodinných domov. Úrazy v domácnosti sú veľmi časté, ich najčastejšími obeťami sú starí ľudia a deti mladšie ako päť rokov,“ dodáva docentka Jana Hamade.

Čítať celý článok...
 
Informácia o cyklospórovej infekcii (cyklosporóze) u európskych cestovateľov, ktorí sa vrátili z Mexika, 25. 7. 2017 Tlačiť E-mail
Utorok, 25 Júl 2017 14:19

Veľká Británia hlásila zvýšený počet prípadov cyklosporózy v troch po sebe idúcich rokoch, pričom vo väčšine prípadov išlo o cestovateľov, ktorí sa vrátili z Mexika, a to predovšetkým z Riviera Maya a z regiónu Kankún. Infekcie boli spôsobené konzumáciou kontaminovaného jedla. V roku 2017 prípady tohto ochorenia zaznamenali aj u cestovateľov z Belgicka,  Francúzska, Kanady, či USA.


S ohľadom na zvýšené riziko nákazy cyklosporózou u cestovateľov,  ktorí sa vrátili z Mexika,  sa odporúča, aby cestovatelia, cestovné agentúry, zdravotnícki pracovníci a pracovníci klinických laboratórií vzali na vedomie riziko tejto infekcie.

Čítať celý článok...
 
Situácia vo výskyte horúčky dengue na Srí Lanke 21. 7. 2017 Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Júl 2017 14:38

Podľa informácií Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) od 1. januára do 7. júla 2017 bolo Ministerstvom zdravotníctva Srí Lanky hlásených 80 732 prípadov horúčky dengue, z toho 215 úmrtí. Ide o viac ako 4 násobný nárast počtu prípadov než je priemerný počet prípadov za rovnaké obdobie za roky 2010 a 2016. Výskyt horúčky dengue na Srí Lanke je bežný, zaznamenáva sa každý rok, zvyčajne skoro po monzúnových dažďoch, kedy sú optimálne podmienky pre množenie komárov. Súčasná epidémia horúčky dengue na Srí Lanke vznikla následkom masívnych dažďov a následných záplav, ktoré postihli takmer 600 000 ľudí v 15 z 25 okresov Srí Lanky. Problémy pri odstraňovaní odpadu vzniknutého pri povodniach a vznik lokalít so stojatými vodami umožňujúcimi množenie komárov prispeli k nárastu počtu prípadov horúčky dengue v mestských aj prímestských oblastiach.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (29. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 21 Júl 2017 10:20

vody_na_kupanie5Prevádzka prírodných a umelých kúpalísk pokračovala v uplynulom týždni v súlade so schválenými prevádzkovými poriadkami kúpalísk. Návštevnosť kúpalísk bola vzhľadom na horúce počasie vysoká. Na prevádzkovaných kúpaliskách neboli evidované závažné nedostatky, ktoré by viedli k uzatvoreniu prevádzky a stav väčšiny kúpalísk je vyhovujúci. RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru, ktorý sa zameriava najmä na kontrolu hygienického stavu zariadení a odbery vzoriek vody na kúpanie. Ďalej pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2017 (28. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 14 Júl 2017 10:58

vody_na_kupanie4Prevádzka väčšiny prírodných a umelých kúpalísk, ktoré pre kúpaciu sezónu 2017 plánujú sezónnu prevádzku, bola už schválená súhlasnými rozhodnutiami miestne príslušných regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Ich návštevnosť bola v 28. týždni vzhľadom na premenlivé počasie priemerná. RÚVZ pokračovali v kontrole hygienického stavu prevádzkovaných kúpalísk a kontrolných odberoch vzoriek vody na kúpanie. V prípade zistenia nedostatkov na prírodných a umelých kúpaliskách RÚVZ ukladali opatrenia na ich odstránenie. Pokračovalo aj monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Užitočný letný manuál pre cestovateľov Tlačiť E-mail
Utorok, 11 Júl 2017 11:04

foto1Cestovanie je jednou z mála činností, za ktorú sa platí, no napriek tomu sa ňou človek stáva bohatším. Zároveň však môže so sebou priniesť aj isté zdravotné riziká, na ktoré v rámci prevencie upozorňuje Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Aby ste sa vyhli možným problémom, v dostatočnom predstihu pred plánovanou cestou by ste si mali urobiť zastávku u svojho lekára. Veľmi dôležité je to najmä pre cestovateľov, ktorí „majú v hľadáčiku“ krajiny s nízkym hygienickým štandardom, zvlášť trópy a subtrópy.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 38