Kalendár

posledný mesiac september 2014 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 36 1 2 3 4 5 6 7
week 37 8 9 10 11 12 13 14
week 38 15 16 17 18 19 20 21
week 39 22 23 24 25 26 27 28
week 40 29 30

Očkovací kalendár na rok 2014

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Predstavitelia ECDC navštívili Úrad verejného zdravotníctva SR Tlačiť E-mail
Piatok, 12 September 2014 12:51

ecdcÚrad verejného zdravotníctva SR privítal dňa 11. septembra 2014 predstaviteľov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC). Riaditeľa  ECDC Marca Sprengera prijal hlavný hygienik SR Ivan Rovný spolu s odborníkmi z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici. Úvodnou témou stretnutia bol organizovaný systém verejného zdravotníctva v SR na národnej úrovni.

V rámci pracovného rokovania hlavný hygienik SR odovzdal riaditeľovi ECDC zlatú pamätnú medailu, ktorá bola vydaná pri príležitosti 60. výročia prijatia zákona č. 4/1952 Zb. o hygienickej a protiepidemickej starostlivosti.

Čítať celý článok...
 
Nový spôsob úhrady poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) Tlačiť E-mail
Piatok, 12 September 2014 11:41

Nový spôsob úhrady správnych  a súdnych poplatkov prostredníctvom elektronických kolkov (E-KOLOK) prináša zásadnú zmenu v platení  týchto poplatkov na Slovensku.

Podľa Čl. I zákona č. 381/2011 Z. z. o zrušení kolkových známok a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa kolkové známky rušia nasledovne:

Kolkové známky bude možné zakúpiť do 30. novembra 2014. Platiť kolkovými známkami bude možné len do 31. decembra 2014. Kolkové známky možno vrátiť od 1. decembra 2014 do 30. novembra 2015 prostredníctvom Slovenskej pošty na základe písomnej žiadosti adresovanej a prijatej poštou.

Platobný systém E-KOLOK je v praxi postupne nasadzovaný od apríla 2014. Úhrada správnych poplatkov bude na Úrade verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR  zabezpečovaná prostredníctvom soft pokladne (softvér inštalovaný na počítači priehradky príslušného úradu, ktorý  bude obsluhovať poverený zamestnanec úradu). 

 
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2014 (37. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 12 September 2014 11:23

letne_horucavyNávštevnosť zariadení so sezónou prevádzkou bola počas kúpacej sezóny 2014 podpriemerná a väčšina sezónnych bazénov svoju prevádzku už ukončila. V prevádzke zostali niektoré sezónne termálne kúpaliská a vonkajšie bazény kúpalísk s celoročnou prevádzkou, ktoré sú prepojené na vnútorné časti zariadení.  RÚVZ pokračovali na prevádzkovaných  kúpaliskách vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“).Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy

Prevádzku k 15.09.2014 predpokladajú oficiálne ukončiť posledné prevádzkované prírodné kúpaliská:

BA kraj - Slnečné Jazerá – Senec

BB kraj - VN Teplý vrch – pláž Ormet, VN Teplý vrch – pláž Drieňok, Zelená voda – Kurinec

TT kraj -  RO Kunovská priehrada

Čítať celý článok...
 
Hemoragická horúčka Ebola Tlačiť E-mail
Utorok, 09 September 2014 10:01

ebolaEpidémia ochorení vyvolaných vírusom Ebola je hlásená od decembra 2013 a v súčasnosti postihuje krajiny západnej Afriky (Guinea, Libéria, Sierra Leone, Nigéria).
 

Napriek tomu, že riziko nakazenia pre obyvateľov Európy je nízke, všetky krajiny pristúpili k prijatiu preventívnych opatrení vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriedkavé, ale nebezpečné ochorenie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje epidemiologickú situáciu v postihnutých oblastiach.  Boli prijaté opatrenia na národnej úrovni na prevenciu šírenia ochorenia v prípade jeho výskytu a obyvatelia sú pravidelne informovaní o epidemiologickej situácii a rizikách ochorenia prostredníctvom médií.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie aktivít Európskeho imunizačného týždňa 2014 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 04 September 2014 14:26

Európsky imunizačný týždeň (EIW) sa uskutočnil v termíne od 22. – 26. 4. 2014 ako kampaň Euroregiónu Svetovej zdravotníckej organizácie.

Cieľom realizácie EIW bolo zvýšiť zaočkovanosť, eliminácia tzv. vakcinačných dier, zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá vďaka očkovaniu úspešne predchádzať a odpoveď na antivakcinačné  aktivity, ktoré sú problémom všetkých krajín európskeho regiónu SZO. Témou EIW 2014 bola podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách.

Aktivity EIW sa realizovali pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  (ÚVZ SR) v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii EIW participoval Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

Čítať celý článok...
 
Vírusové ochorenie Ebola – informácie pre cestovateľov Tlačiť E-mail
Utorok, 02 September 2014 14:40

ebolaČo je vírusové ochorenie ebola?


Ebola je zriedkavé, ale veľmi závažné ochorenie, ktoré často končí smrťou.
 

Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom s krvou alebo inými telesnými tekutinami (napr. sliny, moč, zvratky) živých alebo mŕtvych nakazených ľudí. Prenos sa môže uskutočniť aj nechráneným pohlavným stykom s uzdravenými pacientmi, a to až tri mesiace po ich uzdravení.
 

Človek sa môže nakaziť aj priamym kontaktom s krvou a inými telesnými tekutinami infikovaných živých či uhynutých voľne žijúcich zvierat, ako opice, lesné antilopy alebo netopiere.
 

Ochorenie sa klinicky prejavuje po dvoch až 21 dňoch od vystavenia vírusu náhlym nástupom horúčky, bolesťami svalov, slabosťou, bolesťami hlavy a hrdla.
 

V ďalšom štádiu sa ochorenie prejavuje zvracaním, hnačkami, vyrážkami a poruchami funkcie pečene a obličiek. U niektorých pacientov môže dôjsť k silnému vnútornému a vonkajšiemu krvácaniu a zlyhaniu viacerých orgánov.
 

Pre samotné ochorenie neexistuje očkovacia látka ani liečby.

Čítať celý článok...
 
Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR týkajúce sa vírusového ochorenia Ebola Tlačiť E-mail
Piatok, 08 August 2014 14:31

ebolaV súvislosti s rozširujúcou sa epidémiou vírusového ochorenia Ebola v krajinách západnej Afriky Vás touto cestou informujeme o krokoch, ktoré Úrad verejného zdravotníctva podnikol v oblasti prevencie zdravia občanov Slovenskej republiky.


Odporúčania Výboru pre núdzové situácie podľa Medzinárodných zdravotných predpisov sa týkajú predovšetkým krajín, ktoré sú „postihnuté“ vírusovým ochorením Ebola.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) je v neustálom kontakte s európskymi kompetentnými orgánmi a zúčastňuje sa na audiokonferenciách zahraničných výborov, ktoré sa zaoberajú vyššie uvedenou problematikou.

Čítať celý článok...
 
Aktuálna informácia k správe z cieleného štátneho zdravotného dozoru na sezónnych prírodných a umelých kúpaliskách Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07 August 2014 15:38

V nadväznosti na povinnosti, vyplývajúce orgánom verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci výkonu štátneho zdravotného dozoru nad umelými kúpaliskami, požiadal Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako orgán, ktorý podľa zákona č. 355/2007 Z. z. riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“), všetky RÚVZ v Slovenskej republike vykonať v termíne 14.7.2013 – 23.7.2014 cielený štátny zdravotný dozor (ďalej len „ŠZD“), zameraný na preverenie stavu sezónnych prírodných a umelých kúpalísk.

Čítať celý článok...
 
Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s vírusovým ochorením Ebola Tlačiť E-mail
Štvrtok, 07 August 2014 14:37

ebola1.   Aké sú klinické príznaky vírusového ochorenia Ebola?


Ebola  je ťažké akútne vírusové ochorenie človeka a pravdepodobne aj opíc. U ľudí vyvoláva akútnu hemoragickú horúčku. Vyznačuje sa vysokou nákazlivosťou.

Ochorenie začína náhle vysokou teplotou, bolesťami hrudníka a brucha, zvracaním a vodnatými hnačkami. Približne  5. deň  od začiatku ochorenia sa objavujú na koži červené vyrážky. Vzniká bolestivý zápal hrtanu, suchý kašeľ, bolesti svalov a kĺbov. V dôsledku častých hnačiek a zvracania dochádza k extrémnej dehydratácii. Koncom prvého týždňa ochorenia u väčšiny prípadov dochádza ku  krvácaniu, ktoré sa prejavuje krvavými hnačkami, vykašlávaním a zvracaním krvi, podkožnými krvnými výronmi, krvácaním z ďasien a z nosa. Niekedy môže prísť k ožltnutiu. Chorí, následkom značnej straty krvi v šoku, v priebehu druhého týždňa ochorenia umierajú. Smrtnosť dosahuje  50 %. Niekedy však môže ochorenie prebiehať ľahšie, iba ako chrípke podobné ochorenie. Inkubačný čas je 2 - 21 dní. Liečba ochorenia je len symptomatická.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2013/2014 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Utorok, 08 Júl 2014 12:28

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2013/2014 v Slovenskej republike (pdf)

 
Európska komisia sa pýta občanov na kvalitu pitnej vody v Európe - Informácia pre verejnosť Tlačiť E-mail
Pondelok, 07 Júl 2014 12:47

V roku 2013 Európska občianska iniciatíva Right2Water (Právo na vodu) po prvýkrát v histórii EÚ zozbierala dostatočný počet hlasov (1 884 790) v petícii ,,Voda a sanitácia sú ľudské právo. Voda je verejné dobro, nie komodita." a prispela k tomu, aby sa Európska komisia začala vážne zaoberať požiadavkami petície. Viac informácií o iniciatíve Right2Water je k dispozícii na internetovej stránke: http://www.right2water.eu/.

Európska komisia na túto iniciatívu reagovala tak, že od 23.6.2014 do 15.9.2014 prebieha celoeurópska verejná konzultácia prostredníctvom online dotazníka, v ktorom sa snaží zistiť názor občanov na zásobovanie pitnou vodou v malých a veľkých zásobovaných oblastiach, na kvalitu a zdravotnú bezpečnosť pitnej vody.

Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 25