Kalendár

posledný mesiac apríl 2014 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 14 1 2 3 4 5 6
week 15 7 8 9 10 11 12 13
week 16 14 15 16 17 18 19 20
week 17 21 22 23 24 25 26 27
week 18 28 29 30

Očkovací kalendár na rok 2014

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktuálne zmeny legislatívnych požiadaviek pre prevádzky solárií Tlačiť E-mail
Štvrtok, 17 Apríl 2014 13:11

Solária sú čoraz viac vyhľadávané verejnosťou, pričom je všeobecne známe, že nadmerné opaľovanie škodí. Či už na prirodzenom slnku alebo v soláriách. Soláriá ponúkajú ľuďom „umelé“ opaľovanie, ktoré sa často považuje za veľmi účinné a neškodné. Tento názor spochybňujú pribúdajúce dôkazy o tom, že aj UV žiarenie používané v soláriách môže poškodiť kožu a zvýšiť riziko kožných nádorov. Opaľovaním v soláriu dostáva telo dávku UV žiarenia, ktorá sa pripočíta k celoročnej expozícii, ktorú dostane v priebehu každodenného života. V poslednom období vzrástlo používanie solárií medzi ľuďmi do 30 rokov a vedci zaznamenali paralelný nárast počtu mladých ľudí s rakovinou kože. Najnovšie to potvrdili talianski a francúzski vedci, podľa ktorých umelé slnenie je podpísané až pod osemsto úmrtiami v Európe ročne. Pretože boli preukázané nepriaznivé zdravotné účinky nadmerných dávok UV žiarenia zo slnka, alebo z umelých zdrojov, je potrebné im venovať zvýšenú pozornosť z pohľadu verejného zdravotníctva.

Požiadavky na ochranu verejného zdravia v týchto zariadeniach upravuje vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo, ktorá bola novelizovaná vyhláškou MZ SR č. 75/2014 Z. z. s účinnosťou od 1. mája 2014.

Čítať celý článok...
 
Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike za 16. kalendárny týždeň 2014 Tlačiť E-mail
Štvrtok, 17 Apríl 2014 11:24

chripkaV 16. kalendárnom týždni 2014 bolo hlásených 32 055 akútnych respiračných ochorení (ARO), t. j. chorobnosť 1 298,4/100 000 osôb v starostlivosti lekárov hlásiacich v tomto kalendárnom týždni. Chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesla o 14,2 % (graf l). Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v Žilinskom kraji, najnižšia v Košickom kraji. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť na ARO bola vo vekovej skupine 0 - 5 ročných detí s chorobnosťou 3 768,0/100 000 (graf 2).

Priebeh ochorení bol komplikovaný u 629 osôb, čo predstavuje 2 % zo všetkých ARO. Medzi najčastejšie komplikácie patrili sinusitídy (319). Ostatné komplikácie predstavovali otitídy (190) a pneumónie (120).

Ochorenia hlásilo 53 % lekárov pre deti a dorast a 42 % praktických lekárov pre dospelých. Najvyššia proporcia hlásiacich lekárov bola zaznamenaná v Nitrianskom kraji, najnižšia v Bratislavskom kraji.

Čítať celý článok...
 
Otázky týkajúce sa novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia Tlačiť E-mail
Streda, 16 Apríl 2014 12:17

Otázky týkajúce sa novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Čítať celý článok...
 
Európsky imunizačný týždeň – EIW 2014 Tlačiť E-mail
Utorok, 15 Apríl 2014 10:38

eiw2(Tlačová správa, Bratislava, 15. 4. 2014)


Slovenská republika sa už po ôsmykrát zapája do Európskeho imunizačného týždňa (EIW), ktorý sa uskutoční v termíne od 22. do 26. 4. 2014. Cieľom realizácie tejto kampane, ktorú od roku 2005 každoročne vyhlasuje európska úradovňa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO), je podpora úrovne zaočkovanosti a zlepšenie informovanosti o očkovaní proti nákazám, ktorým sa dá očkovaním úspešne predchádzať a potreba reakcie na antivakcinačné aktivity. Témou tohto ročníka EIW je podpora očkovania v jednotlivých vekových skupinách. Aktivity EIW sa realizujú pod záštitou hlavného hygienika SR a kancelárie SZO na Slovensku. Koordinátorom aktivít je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) v spolupráci s Pracovnou skupinou pre imunizáciu a Slovenskou epidemiologickou a vakcinologickou spoločnosťou. Na realizácii aktivít EIW, zameraných na zvýšenie povedomia o dôležitosti očkovania, participujú všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR.

Čítať celý článok...
 
Doplnok informácii o vysokých hodnotách ťažkých kovov vo výživových doplnkoch „ajurvedskej medicíny“ Tlačiť E-mail
Streda, 09 Apríl 2014 08:11

V nadväznosti na informáciu od Belgickej liekovej agentúry o vysokých hodnotách (niekoľkonásobne presahujúcich maximálne povolené limity) ťažkých kovov – arzén, kadmium, ortuť a olovo vo výživových doplnkoch „ajurvedskej medicínyzverejnenú na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 4. 4. 2014, uvádzame, že výsledky laboratórneho vyšetrenia na ťažké kovy uvedené v Prílohe 1 nasledovných výrobkov: Septilin (Himalaya), Fortege (Alarsin), Rumalaya forte (Himalaya), Pachak Munakka (Gita), Septillin (Himalaya), Trifla Churna (Gita), Fortege alarsin, Trikatu (Himalaya), Triphala churna (Dabur), Abipattikar caps (Surya), Avipattikar churna (Dabur), Sitopaladi churna (Dabur), Amastha (mpil) 250 g, Sitopaladi churna (Zandu), Trifala (Surya), Energic‐31 (Ayurved vikas sansthan), Vandevi (Kinjin), Maharishi amrit kalash 4 (Maharishi),  LIV.52 (Himalaya),  Abana (Himalaya), Herbolax (Himalaya), Chyavanprash (Zandu), Livomyn (Charak), Kumaryasava (Gurukul), Ghee bio‐boter (Finck naturkost), Gamat (Rojam industries), Breathe Eazy (Pankajakasthuri), vyhovujú požiadavkám Nariadenia Komisie (ES) č. 629/2008 z 2. júla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1881/2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie Svetového dňa vody 2014 „Voda a energia“ Tlačiť E-mail
Streda, 09 Apríl 2014 08:05

,,Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa vody (ďalej len ,,SDV“), ktorý bol zameraný na vodu a energie, vykonávali Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a  regionálne úrady verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ“) na Slovensku  aktivity zamerané na zvýšenie informovanosti a povedomia obyvateľov v oblasti pitnej vody a na overenie kvality pitnej vody z individuálnych vodných zdrojov."

Čítať celý článok...
 
Informácia o vysokých hodnotách ťažkých kovov vo výživových doplnkoch „ajurvedskej medicíny“ Tlačiť E-mail
Piatok, 04 Apríl 2014 13:56

ajurvedska_medicinaDňa 12. 3. 2014 bola Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky doručená zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv informácia od Belgickej liekovej agentúry o vysokých hodnotách (niekoľkonásobne presahujúcich maximálne povolené limity) ťažkých kovov – arzén, kadmium, ortuť a olovo vo výživových doplnkoch „ajurvedskej medicíny“.
 

Uvedené výrobky – jedná sa o 63 výrobkov „ajurvedskej medicíny“, boli zistené na trhu v Belgicku a analyzované v laboratóriu v Belgicku, pričom mnohé obsahujú až toxické dávky vyššie uvedených ťažkých kovov.

Čítať celý článok...
 
Informácia o o nevyhovujúcom výrobku výživový doplnok TRIBU Tlačiť E-mail
Štvrtok, 03 Apríl 2014 11:49

tribu_sDňa 31. 3. 2014 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané oznámenie č. 2014.0422 –o nevyhovujúcom výrobku – výživový doplnok TRIBU,  výrobca: EXTRIFIT s.r.o., Dolní Újezd 672, Dolní Újezd 56961 Česká Republika, dovozca do SR: DAFIT s.r.o., Dobronícka 778, 148 00 Praha 4, balenie: plastová dóza (100 kapsúl), váha: 39,5 g, dátum spotreby: 23.7.2016.   

Na základe distribučného listu k hláseniu bol výrobok dodaný v rámci SR do spoločností: EastLabs.biz s.r.o., Solivarská 28, 080 05 Prešov, GDP s.r.o., kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce a NUTRIUS s.r.o., Ľanová 2, 821 01 Bratislava.

Čítať celý článok...
 
Informácia o potvrdení zdravotnej neškodnosti výrobku OVKO - jablko s čučoriedkou Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Marec 2014 10:54

ovko_jab_cucoV nadväznosti na oznámenie Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2014.0307 o nevyhovujúcom výrobku – OVKO – jablko s čučoriedkou – potravina pre dojčatá a malé deti (potravina pre deti od 5. mesiacov), výrobca: Novofruct SK s.r.o., Komárňanská cesta 13, 940 43 Nové Zámky, balenie: 190 g sklenený pohár, dátum minimálnej trvanlivosti: 12.03.2015, č. šarže: 12.03.2015 L:I, EAN: 8586000823822, ktorého súčasťou boli aj laboratórne výsledky z Maďarska preukazujúce nevyhovenie predmetného výrobku z hľadiska prítomnosti rezídua pesticídu etofenprox, ktorý podľa výsledkov analýzy bol zistený v množstve 0,018 mg/kg, boli dňa 19. 3. 2014 zaslané Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, od Novofruct SK s.r.o. nasledovné podklady: oznámenie o výsledkoch rozboru, protokol o odbere vzorky maďarskými kontrolnými orgánmi dňa 5. 3. 2014 (na žiadosť výrobcu za prítomnosti Novofruct SK s.r.o.) a laboratórny protokol č. 20540/2014.

Čítať celý článok...
 
Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Štvrtok, 27 Marec 2014 09:20

Správa z mimoriadnej cielenej kontroly zameranej na dodržiavanie hygienických požiadaviek a kvalitu jedál v zariadeniach spoločného stravovania v Slovenskej republike (pdf)

 
Informácia o pracovnom stretnutí k potravinárskym enzýmom Tlačiť E-mail
Pondelok, 24 Marec 2014 15:20

Dňa 27.5.2014 sa v Parme uskutoční  stretnutie zamerané na oblasť potravinárskych enzýmov „Information Session on Applications - Technical meeting on Food Enzymes”.
 

Oznámenie o stretnutí ako aj program stretnutia nájdete na EFSA stránke http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/140527.htm

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 23