Kalendár

posledný mesiac september 2015 budúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
week 36 1 2 3 4 5 6
week 37 7 8 9 10 11 12 13
week 38 14 15 16 17 18 19 20
week 39 21 22 23 24 25 26 27
week 40 28 29 30

Očkovací kalendár na rok 2015

Reklamný prúžok

Čo robiť počas horúčav?

Reklamný prúžok

Leták - Preplávajme bezpečne letom

Reklamný prúžok

Leták - Ako predísť chrípke

Reklamný prúžok

Leták - Dýchajme zdravý vzduch

Reklamný prúžok

Úrad verejného zdravotníctva SR jeho činnosti a aktivity

Reklamný prúžok

Leták "Pre Vaše zdravie, pre Vás"

Reklamný prúžok

Leták - Päť zásad pre bezpečnejšie potraviny

Reklamný prúžok
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2015 (35. týždeň) Tlačiť E-mail
Piatok, 28 August 2015 13:05

is_kupaliskaNávštevnosť kúpalísk počas uplynulého týždňa bola ovplyvnená chladnejším počasím, čo malo za následok zníženú návštevnosť. Niektoré zariadenia dočasne prerušili prevádzku alebo už celkom ukončili svoju prevádzku pre letnú sezónu 2015.

Na väčšine prevádzkovaných kúpalísk neboli evidované závažné nedostatky. RÚVZ pokračovali vo výkone štátneho zdravotného dozoru (ďalej len „ŠZD“), ktorý sa zameriava najmä na kontrolu hygienického stavu zariadení a odbery vzoriek vody na kúpanie. Prevádzkovateľom boli v prípade zistenia nedostatkov nariadené opatrenia na ich odstránenie. RÚVZ pokračovali aj v monitorovaní vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa.

Čítať celý článok...
 
Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky k výrobku MMS Tlačiť E-mail
Pondelok, 03 August 2015 14:02

Dňa 30. 7. 2015 bol Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) upozornený na ponúkanie výrobku (podľa charakteru sa pravdepodobne jedná o výživový doplnok) MMS „Miracle Mineral Solution – Zázračný minerálny roztok“ na predaj prostredníctvom internetových stránok: http://mms1.wbl.sk/KDE-SA-DA-KUPIT---KONTAKT-.html a www.mmskvapky.sk.

Umiestnenie výrobku MMS na trh v Slovenskej republike nebolo oznámené Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade so všeobecnou ohlasovacou povinnosťou podľa zákona  č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 152/1995 Z.z.“).

Čítať celý článok...
 
Prevencia počas letných horúčav Tlačiť E-mail
Pondelok, 08 Jún 2015 10:41

slnkoLetné mesiace okrem zábavy a relaxu so sebou prinášajú aj isté nástrahy. Na ľudský organizmus vplývajú nielen extrémne horúčavy, ale i jedlo, potraviny či voda v prírodných a umelých kúpaliskách. Zvýšenú pozornosť treba venovať aj pieskoviskám v detských ihriskách.

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne ochorenia. Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únavnosti a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním.

„Desatoro" počas letných horúčav:

Dodržiavanie pitného režimu

Dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody. Nevhodné sú však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Do pitného režimu sa teda nezapočítavajú tekutiny prijaté vo forme malinoviek, piva, alkoholu, kávy. Ideálna je obyčajná voda. Nápoje by sa mali prijímať pravidelne v menších dávkach. Dôležitá je tiež ich teplota - vhodnejšie sú vlažné nápoje. Potreba pitia rastie nielen v závislosti od vonkajšej teploty, ale aj od telesnej aktivity a zdravotného stavu. Najmä u detí treba dbať na to, aby pili pred, počas i po fyzickej námahe. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujete smäd.

Čítať celý článok...
 
Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2014/2015 v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Štvrtok, 02 Júl 2015 01:00

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2014/2015 v Slovenskej republike (pdf)

 
Letné horúčavy - užitočné info pre cestovateľov Tlačiť E-mail
Streda, 01 Júl 2015 11:41

cestovateliainformácie pre cestovateľov


Pred cestou
 

Cestovanie môže často so sebou prinášať aj riziko poškodenia zdravia. V záujme predchádzania potenciálnym zdravotným problémom sa cestujúcim odporúča, aby si v dostatočne dlhom čase  pred cestou naplánovali návštevu svojho lekára. Zvlášť dôležité je to u osôb cestujúcich do krajín s nízkym hygienickým štandardom, najmä do trópov a subtrópov.
 

Je celý rad rizík, ktoré cestujúceho môžu ohroziť počas cesty alebo pri pobyte v neznámom prostredí. Môžu to byť napríklad:
 

-   nepriaznivé účinky samotného cestovania na zdravie (cestovanie lietadlom, autom, autobusom, loďou, na bicykli);

-   infekčné choroby;

-   alergie;

-   úrazy a drobné poranenia;

-   telesná záťaž v horúcom, príp. vlhkom prostredí;

-   príznaky zo strany srdcovocievneho, zažívacieho a dýchacieho systému;

-   športové riziká (potápanie, horolezectvo);

-   násilie (krádeže, prepadnutia);

-   psychická záťaž v dôsledku samoty.

Čítať celý článok...
 
Informácia o nevyhovujúcom výrobku – Salmonella Derby vo výrobku Žihľavový prášok Tlačiť E-mail
Piatok, 19 Jún 2015 10:15

Dňa 12. 6. 2015 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) zaslané varovné oznámenie
č. 2015.0567 –  Salmonella Derbis vo výrobku žihľavový prášok z Bulharska. Názov a označenie výrobku: Nettle powder, pH-Balans Nässla nokkosjauhe, 500 g papierové vrecko, dátum spotreby 03.2017.

Na základe následného oznámenia bol dodaný na Slovensko výživový doplnok ANDROX Q12 s obsahom predmetného žihľavového prášku, jedná sa o šaržu 141410/01.

V nadväznosti na uvedené odporúčame spotrebiteľom, aby predmetný výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.

Čítať celý článok...
 
Pripravenosť prírodných a umelých kúpalísk na kúpaciu sezónu 2015 (stav ku dňu 15.06.2015) Tlačiť E-mail
Utorok, 23 Jún 2015 10:57

Za kúpaciu sezónu (ďalej len „KS") je na Slovensku označované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa. Maximálnu návštevnosť dosahujú však všetky vodné plochy, využívané na kúpanie až po začiatku letných školských prázdnin.

Začiatok sezóny prevádzkovaných kúpalísk (s organizovanou rekreáciou) závisí každoročne od pripravenosti zariadenia na sezónu a aktuálneho počasia. Prevádzka prírodných aj umelých kúpalísk je podmienená vydaním kladného rozhodnutia miestne príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva (ďalej len „RÚVZ") na základe obhliadky stavu zariadenia, predloženia prevádzkového poriadku a dokladovania vyhovujúcej kvality vody na kúpanie. Prevádzkovateľ je povinný počas sezóny zariadenia plniť povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláška č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení a vyhláška č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie v znení vyhlášky č. 397/2013 Z. z.

Väčšina prírodných vodných plôch na Slovensku má neorganizovanú rekreáciu a nemá štatút prírodného kúpaliska. 29 najvýznamnejších prírodných vodných plôch s najvyššou návštevnosťou a dlhodobo vyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie (s organizovanou aj s neorganizovanou rekreáciou) bolo pre KS 2015 zaradených do Zoznamu vôd určených na kúpanie, ktorý je zverejnený na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Monitorovanie ich stavu sa bude realizovať podľa požiadaviek Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje smernica 76/160/EHS.

Čítať celý článok...
 
Linka pre informácie o víruse MERS v 19 jazykoch Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18 Jún 2015 11:36

Ministerstvo zdravotníctva Kórejskej republiky reaguje na narastajúci počet prípadov vírusu MERS vo svojej krajine a s presnejšími informáciami chce pomôcť aj ľuďom, ktorí nehovoria kórejsky. Od 12. júna 2015 najprv spustilo linku čisto pre otázky a nahlasovania vírusu MERS na čísle 109 aj v anglickom jazyku. Od 15. júna sa na linke dá s operátormi dohovoriť už 19 jazykmi (vietnamský, thajský, mongolský, indonézsky, francúzsky, bengálsky, ruský, nepálsky, nemecký, španielsky, arabský, anglický, japonský, pekinská čínština, khmérsky, tamilský, barmský, tagalog, urdský jazyk). V priloženom linku sú informácie, ako postupovať pri telefonovaní na linku 109.

 


http://english.mw.go.kr/front_eng/sg/ssg0111vw.jsp?PAR_MENU_ID=1001&MENU_ID=100111&page=2&CONT_SEQ=323458

 
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike Tlačiť E-mail
Štvrtok, 18 Jún 2015 08:28

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy v Slovenskej republike (pdf)

 
Ochorenie MERS Tlačiť E-mail
Utorok, 16 Jún 2015 13:05

MERS (Middle East Respiratory Syndrome) je vírusové respiračné ochorenie spôsobené vírusom MERS-CoV (koronavírus).  Zdroj nákazy ako aj spôsob prenosu na človeka je stále v štádiu skúmania. Doterajšie vedecké analýzy však naznačujú, že zdrojom nákazy sú jednohrbé ťavy. Preto hovoríme o zoonóze - ochorení prenášané primárne zo zvierat na človeka. Prvé prípady, u ktorých sa zaznamenal prenos z človeka na človeka boli v Saudskej Arábii v roku 2012. Tu sa vyskytli aj lokálne epidémie. Sporadické ochorenia boli hlásené tiež v Európe a to prevažne u ľudí s pozitívnou cestovateľskou anamnézou do krajín Blízkeho Východu. Prvá a zatiaľ posledná väčšia epidémia MERS-CoV mimo Arabského poloostrova momentálne prebieha v Južnej Kórei. Prvý prípad ochorenia tu bol hlásený u človeka s pozitívnou cestovateľskou anamnézou na Blízky Východ.

Čítať celý článok...
 
Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 Tlačiť E-mail
Piatok, 12 Jún 2015 11:12

Zoznam vôd určených na kúpanie pre kúpaciu sezónu 2015 (pdf)

 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 1 z 27